Sydsvenska Elanläggningar är ett relativt litet företag, men har ändå en relativt stor mängd datakraft med 50 enheter på 60 anställda. Robert Holmquist är inköps- och it-ansvarig.

robert holmquistHur känner du inför ipv6-övergången?

- Jag känner ingen oro. Vi har faktiskt inte alls diskuterat övergången eller när den ska göras, erkänner Robert Holmquist. Det skrivs mycket om att ipv4-tar slut, men det har dom sagt länge.

Ni har med andra ord inte förberett er något alls?
- Hårdvaran finns. Vi har precis installerat nya servrar och byggt ett nytt nätverk så utrustningen ska klara ipv6.
Robert Holmquist nämner dock att sådant arbete görs regelbundet (vart sjätte år), så själva uppgraderingen har inte gjorts specifikt med ipv6 i åtanke.

Håkan Pettersson, nätansvarig och systemtekniker på Konstfack har kommit lite längre i både tankearbete och praktiska förberedelser, då de följer dels myndighetskrav och dels riktlinjer från Sunet.
- Det närmaste vi gjort här är att se till att server- och klientoperativsystem stödjer ipv6. Våra coreswitchar är två år gamla så där finns redan stödet. Vi byter ut brandväggarna nästa år, därefter routrarna, berättar Håkan Pettersson som i det stora hela verkar ta det med ro.

- Däremot känns det inte som att leverantörerna har stödet i alla de produkter som de erbjuder. De säger att stödet ska komma i uppdaterade mjukvaror, men det är inte hundra procent säkert att allt fungerar med hårdvaran, menar Håkan Pettersson.

Finns det något annat orosmoln när det gäller ipv6?
- Hur adresstilldelningar och sådant fungerar utifrån har det gått att läsa en hel del om. Däremot har det varit betydligt mer sparsamt med information om hur utrustningen ska fungera lokalt, som skrivarlösningar och trådlösa nätverk, säger Håkan Pettersson. Han efterlyser även information för privatanvändarna.

Företag på finansmarknaden övervakas av Finansinspektionen. I dagsläget är det en relativt centraliserad organisation men en uttalad målsättning är att på sikt göra det enklare för distansarbete, något som bör innebära ett behov av fler anslutna enheter.

Anderz Wedefelt, systemtekniker på Finansinspektionen, hur har ni förberett er inför ipv6-övergången?
- Vi har inte fört några sådana diskussioner ännu, men kommer att göra det framöver.

När tror du att en övergång kan ske?
- Som jag upplever det blir det först när internetleverantörerna växlar över till ipv6 som fler kommer att haka på. Att helt och hållet gå över till ipv6 på vårt interna nätverk är inget vi har behov av rent utrymmesmässigt, inte i dagsläget. Vi är 250-300 personer här och vårt klass c-nät ger oss fortfarande en hel del att leka med, menar Anderz Wedefelt.

Ipv4 ett seglivat protokoll


 De senaste varningsrapporterna säger att de lediga ipv4-adresserna tar slut inom ett halvår. Protokollet kommer dock att användas i många år och ett möjligt slutdatum har angetts till 2025. Det är dock ingen omöjlighet att ipv4 lever kvar längre än så.

Något vi kan utröna av ovanstående utsagor är att medvetenheten kring ipv6 har börjat sprida sig, även om det fortfarande är få som konkret börjat titta på en övergång. Innan ipv6 blir en självklarhet hos användarna ser det även ut som att ett flertal frågetecken fortfarande måste rätas ut.

Missa inte vår temasida!
- Läs fler artiklar om ipv6.

När är ni redo för ipv6?
Det är inte längre tillåtet att rösta.