Bsd vs LinuxDet är nättidskriften Phoronis som som har satt bsd och Linuxkärnan i testbänken.

I testet är det distributionen Debian som har använts för att testa de båda kärnorna. Debian har sedan en tid tillbaka stöd även för andra kärnor än Linux.

Bsd-kärnan är av version 8.1-1-amd64 och Linuxkärnan 2.6.32-5-amd64. I bsd-fallet är standardfilsystemet ufs och i linux-fallet används ext4.

I komprimeringstesterna vinner bsd marginellt två av tre tester. Det är 7-zip, gzip och lzha som testas. Endast lzha-testet vinns av Linux.

Krypteringsmomentet vinner däremot Linux som klarar av att kryptera en en gigabyte stor fil på 19,03 sekunder mot 21,62 för bsd.

När det är dags att testa renderingstider där renderingsmotorerna pov-ray och c-ray är Linux marginellt snabbare. Bildhantering med kodbiblioteket dcraw vinns däremot enkelt av Linux.

De absolut största skillnaderna under testet var testet av sql-lite där bsd-kärnan utklassade Linux. Precis tvärtom var det i testet Postmark där Linux och ext4 utklassade bsd.

Läs testet i sin helhet hos Phoronix.