bredband
Våra uppkopplingar fortsätter att bli snabbare och bättre, visar en färsk studie. Bild: Cisco

För tredje året i rad har en Oxfordstudie tittat närmare på bredbandsutvecklingen ute i världen. Resultaten visar att Sverige denna gång återfinns på plats nio, vilket är en placering sämre jämfört med året innan. I topp ligger som vanligt Sydkorea, följt av Hong Kong, Japan och Island.

Däremot klassas Sverige tillsammans med Danmark, USA och Spanien som världsledare när det gäller hög kvalitet på mobila internetanslutningar.

Nedladdningshastigheten i de svenska anslutningarna anges nu vara 16 489 kilobit per sekund, jämfört med 14 628 kilobit per sekund 2009. Ökningen i uppladdningshastighet är dock mer blygsam, med 5739 kilobit per sekund i dagsläget jämfört med fjolårets 5333 kilobit per sekund.

Våra svarstider anges vara 50 millisekunder, en förbättring från fjolårets 56. 2008 var svarstiderna hela 84 millisekunder.

Globalt visar undersökningen en ökad bredbandskvaliteten med 50 procent under de senaste tre åren. Svarstiderna på mobilt bredband har även minskat med 45 procent på bara ett års tid (från 1313 till 724 millisekunder). Allt fler länder rapporterar också höga hastigheter i bredbandsanslutningarna även utanför de stora städerna.

Studien som genomförts av Oxford Said Business School och University of Oveido med ekonomisk hjälp från Cisco innefattar i dagsläget hela 72 länder. Forskarnas insamlade data bygger bland annat på 40 miljoner hastighetstester mot Speedtest.net.

För ytterligare detaljer hänvisar vi till studiens resultatsida.