internet statistik
På fem års tid har antalet anslutna till internet fördubblats, konstaterar FN.

Under flera års tid har FNs International Telecommunications Union studerat den globala användningen av internet. Deras senaste rapport konstaterar att det innan årets slut kommer att finnas över två miljarder uppkopplade individer mot internet. Det är är en fördubbling av antalet användare sedan 2005, då siffran passerade miljardstrecket.

Klyftorna mellan länderna är fortfarande stora, visar rapporten. I västvärlden väntas 71 procent av befolkningen ha en internetanslutning, jämfört med endast 21 procent i utvecklingsländer.

Den stora svårigheten när det gäller utvecklingsländer är inte utbyggnaden utan snarare möjligheten att ha råd med anslutningen. Centralafrikanska Republiken toppar ligan när det gäller bredbandet, med en månadskostnad inte mindre än 40 gånger högre än medelinkomsten. Kinesiska Macao är billigast med endast 0,3 procent av medelinkomsten.

Rapporten konstaterar även att över 90 procent av världens befolkning har tillgång till ett mobilnät, med totalt 5,3 miljarder aktiva mobilabonnemang, varav 3,8 miljarder i utvecklingsländer.

Till ITU-rapporten (pdf).