Enligt tidigare uppgifter från Mozilla skulle Firefox 4 släppas skarpt under nästa månad.

Nu backar Mozilla och skjuter lanseringen av Firefox 4 på framtiden. Nu är det officiella ställningstagandet att Firefox 4 kommer "tidigt under 2011".

Beslutet togs på ett möte hos Mozilla den här veckan.

Firefox 4 har för närvarande nått sin sjätte beta, sjunde betan beräknas komma under november. Ytterligare tre betor är planerade innan släppkandidaten kommer i början av 2011 för att därefter följas upp av den skarpa versinoen av Firefox 4.

Nya tidsplanen hittar ni hos Mozilla.