En av de mest centrala funktionerna i Linuxkärnan är samtidigt en av de mest hatade.

BigKernelLock, eller "Det Stora Kärnlåset".

Funktionen anropas när en drivrutin eller annan kärnfunktion behöver exklusiv tillgång till operativsystemet för att därefter lämna tillbaka kontrollen.

Problemet har varit att buggar i kod som använder bkl kan sätta hela operativsystemet ur spel och fram till nu har Linuxkärnan varit nedlusat med kod som anropar bkl.

Nu meddelar däremot Linus Torvalds via Linuxkärnans epostlista att bkl från och med version 2.6.37 av Linuxkärnan inte längre behövs. All central kod i Linuxkärnan har skrivits om där bkl inte längre används och en stor mängd drivrutiner har kodats om med hjälp av skript för att använda andra tekniker.

Endast ett fåtal drivrutiner finns kvar på att-göra-listan som Video 4 Linux (v4l).

Resultatet ska bli en snabbare Linuxkärna med färre buggar.

Nästa Linuxkärna kommer också skeppas med öppna drivrutiner för Broadcom, drivrutiner för möss anpassade för spel, stöd för Intel hdmi, ljud i Displayport och öppen drivrutin för Intels Poulsbo.