22 europeiska länder deltar imorgon på övningen Cybereurope 2010. Vid övningen kommer ett angrepp att ske mot Internets viktiga knutpunkter, och de deltagande aktörerna i de olika länderna ska komma fram till lösningar kring hur man får det att fungera igen.

En av de svenska myndigheterna som deltar är Post- och telestyrelsen.

- Vårt samhälle blir alltmer beroende av att telefoni och Internet fungerar och därför är det oerhört viktigt ha krisövningar. Kommunikationen är i många fall gränslös och Cybereurope 2010 syftar till att stärka vår förmåga att hantera större incidenter inom EU, säger Annica Bergman, chef på PTS nätsäkerhetsavdelning.

Förutom PTS deltar från Sverige också FRA och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som övande organisationer. Dessa kommer att finnas på plats hos PTS.

Enligt PTS finns det främst fem syften bakom övningen:

  • Etablera tillit och förtroende mellan olika aktörer i de övade länderna.
  • Öka förståelsen för hur denna typ av händelser hanteras i de olika länderna.
  • Testa kommunikationsvägar och -procedurer.
  • Öka förståelsen för gemensamma beroenden.
  • Främja ömsesidigt stöd.

Tanken är att Cybereurope-övningen ska bli ett återkommande evenemang med liknande övningar vartannat år.