juniper router
Juniper lägger till stöd för ds-lite för alla sina nätverksprodukter.

Allt fler lösningar dyker upp på marknaden som ska underlätta vid en kommande ipv6-övergång.

Juniper Networks introducerar stöd för ds-lite (dual stack light) i sitt Junos-operativsystem, vilket lovar göra en migration till ipv6 enklare för tjänsteleverantörerna, samtidigt som den kan ske gradvis.

Ds-lite låter tjänsteleverantören köra ipv6 som ett transportlager för ipv4 i accessnätet, vilket då endast behöver ett nat-lager för användarna. Traditionell dual-stack teknik använder annars väldigt många ipv4 ändpunkter.

- Det fina med ds-lite är att tekniken kombinerar utrullningen av ipv6 med delning av ipv4-adresser, vilket uppmuntrar industrin att börja röra sig mot ipv6, säger Robert Krohn, chef för Junipers routertjänster.

Dual stack light är bara en av flera tekniker för en övergång till ipv6. Andra varianter är carrier grade nat (cgnat), 6rd (ipv6 rapid deployment) samt traditionella dual-stack lösningar. Cisco har sedan en tid förordat large scale network address translation (lsn).