Microsoft menar att molnet kan minska koldioxidutsläppet med så mycket som 30 procent per användare jämfört med om man använder traditionell teknik. Tidigare i år gick Greenpeace ut och hävdade det motsatta, en åsikt som backades upp av två australiensiska forskare.

Till grund för Microsofts påstående ligger en undersökning utförd av Accenture och WSP Environment & Energy, där man tittade närmare på tre vanliga Microsoftprogram för e-post, innehållsdelning och kundrelationer. Man jämförde helt enkelt hur mjukvaran fungerade i molnet och på lokala servrar på ett företag.

I undersökningen mättes koldioxidutsläppet för servrar, nätverksutrustning och lagringsinfrastruktur för 100, 1 000 och 10 000 användare. Det visade sig att mindre organisationer tjänar mest på att gå över till molnet.