apple xserve
Tack och adjö Apple Xserve. Du hängde med i nästan nio år.

När Xserve lanserades i maj 2002 skulle hårdvaran dels tilltala företagsanvändarna men dels också agera draghjälp för att ta OS X ut till konsumentmarknaden. Det spekuleras i att Apple därför aldrig förväntat sig att Xserve skulle sälja särskilt bra. Det viktiga var att nå en strategisk målgrupp, nämligen utvecklarna.

De första åren var relativt positiva och enligt Gartner sålde Apple under andra kvartalet 2004 omkring 11 150 Xserve G5-maskiner. Apple hade vid den tidpunkten erövrat omkring 0,4 procent av servermarknaden. Jämförelsevis sålde HP under samma kvartal 466 000 servrar.

Övergången till Intels processorer under 2006 drog ut på tiden vilket ledde till att försäljningen vände nedåt. Under andra kvartalet 2008 rapporterar Gartner 8200 sålda Xserve-enheter.

Efter Apples beslut att lägga ner Xserve mejlade en förtvivlad fransman till Steve Jobs för att få en förklaring. Det korta svaret gick inte att missförstå. ”Hardly anyone was buying them.”

Inga fördelar kvar


Flera av de unika fördelarna med Xserve är i dag överspelade, så som Power PC-arkitekturens då låga strömförbrukning jämfört med Pentium 4-serverhårdvara. Numera är OS X-klienter dessutom betydligt bättre på att kommunicera med företagsnäten än tidigare, oavsett serverplattform.

En annan faktor att tänka på är servermarknadens allt kraftigare fokus på virtualisering. Apples serverutbud har varit litet, förhållandevis dyrt och helt enkelt inte kunnat mäta sig med konkurrensen.

Samtidigt har Apples framgång med Iphone lett till en helt ny ingång till företagen.

I februari 2008 fasade Apple ut sin Xserve Raid-lagringsenhet så valet att helt lägga ner Xserve kommer därför egentligen inte som någon överraskning.

Framtiden


Även om Xserve försvinner som produkt kommer Apple att även fortsättningsvis satsa på de mindre företagen via Mac Mini och Mac Pro.

Båda maskinerna kommer laddade med OS X Server och Apple hoppas förstås att Xserve-användare i framtiden kan se de som tänkbara ersättare, men lösningen är inte helt perfekt.

Mac Mini kan med tillbehör rackmonteras, men den är klenare än Xserve. Den kraftigare Mac Pro kräver samtidigt betydligt mer utrymme. Inte minst saknar båda alternativen vissa funktioner så som lights-out management för fjärrövervakning och hantering.

Mjukvaran OS X Server inklusive Server Admin kommer av allt att döma att fortsätta utvecklas, men vad som väntar vid horisonten är ännu oklart.

Det spekuleras förstås även friskt om en möjlig App Store enbart för servermjukvara, samt att Apple eventuellt kan komma att licensiera ut OS X Server till tredje part för användning i datacenter.

Techworld har sökt Apples svenska pr-chef Petter Ahrnstedt för en kommentar men han hänvisar bara till det övergångsdokument som Apple publicerat.

r.i.p apple xserve

Fakta


Forskare vid Virginia Tech byggde 2003 superdatorn System X (även kallad Big Mac) med 1100 Apple Xserve G5-servrar. Kostnaden hölls låg tack vare standardkomponenterna och blev trots detta världens då tredje snabbaste superdator, med en beräkningskapacitet på tio teraflop per sekund.