Det är mer aktuellt nu än någonsin att ha en fungerande miljöpolicy på företaget. Men de anställdas beteenden är inte så lätt att hålla efter. Stänger man av skärmar och datorer när man går för dagen? Låter man datorn vila under möten, på kafferasten eller lunchen? Sådana vanor kan ge stora utslag, både ekonomiskt och miljömässigt.

Till skillnad från till exempel New Boundarys snarlika Policy Commander är Green Snapper helt inriktat på strömsparandet och därför mycket mer kraftfullt och flexibelt.

Green Snapper körs dels som en tjänst på en Microsoft-server, dels med klienter installerade på datorer i nätverket. Det går att installera på en Windows Server med tillgång till SQL Server separat, lokal eller virtuell. Tjänsten, databasen och ett webbbaserat administrationsgränssnitt är igång på ett par minuter. Klienten är en enkel exekverbar installationsfil av msi-typ som kan distribueras manuellt eller via vanliga utrullningsverktyg. Vid manuell installation behöver användaren ange en url till servern. Vid automatiserad installation sköts det via kommandorad.

Sköter alla viktiga val


Green Snapper kopplar upp datorer utan problem på interna nätverk och alla de typer av subnät som vi utsatte den för. Därefter har servern rättighet att ändra energisparinställningar på datorn och även att fjärrstyra den direkt. Här kan man göra alla viktiga val som annars görs lokalt på klienten, som standby för skärmen, hårddiskkontroll, strömsparläge och viloläge för systemet. En användare kan ändra sina egna inställningar lokalt, men administratören bestämmer när och hur de i så fall ska återställas till de fjärrstyrda.

"Det går att ställa in att en dator bara ska gå att använda från 8.30 till 17.00"

Green Snapper stödjer även wake-on-lan så att man kan peta igång en klient om den ska återställas. Annars kan detta göras vid nästa datorstart.Det finns också en riktigt snygg funktion för tvingad avstängning av datorer. Det går att ställa in ett veckoschema och till exempel säga att en dator bara ska gå att använda från 8.30 till 17.00 måndag till torsdag samt vara avstängd på lunchen.


Det är enkelt att ställa in schemaprofiler och lika lätt att sedan knyta dem till datorer och datorgrupper.

Veckoschemaverktyget - green snapper
Med veckoschemaverktyget kan du i detalj styra när en arbetsstation ska kunna användas. Inställningarna knyts till en profil som sedan kopplas till klienter.

I administratörens webbaserade gränssnitt kan du kontrollera anslutna datorer individuellt eller sätta upp olika funktionsprofiler som du sedan tilldelar datorer med olika användningsområden. Du kan också gruppera klienterna. Gränssnittet är väldigt rakt på sak och de flesta funktionerna är mycket intuitiva.

TechWorlds slutsats


Datorer drar rejält med ström genom att vara igång när de inte används och Green Snapper ger goda möjligheter till enegibesparingar utan att krångla till det. Det är mycket effektivt för stora organisationer, men kan möjligen kräva lite mycket i serverväg för ett småföretag.

Det som också möjligen saknas i systemet är en riktigt bra överblick. Gränssnittet är byggt för att hantera stora mängder klienter och huvudsättet att att få tag på dem är via sökningar. Vi skulle gärna sett det kompletterat med en rejäl hierarkisk trädvy över dels nätverksstrukturen, dels de grupperingar vi gör i systemet.

Räkna ut strömförbrukning - green snapper
Vill du ha extra koll på kronorna finns det möjlighet att räkna ut strömförbrukning i wattimmar och kronor, baserat på snittförbrukningen för en dator och aktuellt elpris.

Fakta

Produkt: Green Snapper 1.2
Tillverkare: Ravensoft
Kontakt: www.greensnapper.net
Systemkrav, server: Windows Server 2003, Microsoft SQL Server 2005, Internet Information Server
Systemkrav, klient: Windows 2000/XP/Vista
Integration med managmentverktyg: Microsoft SMS, Active Directory, Intellimirror m fl
Leveransmedia: Nerladdning
Licenstyp: Volymbaserad, antal klienter
Cirkapris: 50–100 kr/klient för 200–1000 klienter

+ God kontroll över arbetsstationer. Lätt att installera och konfigurera.
- Sämre översikt med många klienter. Något omfattande för småföretag.

LOVANDE

I våra kortare tester ger vi omdömena Lovande, Tveksam eller Dålig.