Techworld har tidigare skrivit om hur den kinesiska telekomoperatören China Telecom dirigerat om global internettrafik genom egna servrar. Enligt uppgifter från it-säkerhetsföretaget Mcafee ska detta ha omfattat 15 procent av den totala trafikvolymen på internet under de 18 minuter som incidenten varade den 8 april.

I ett blogginlägg från it-säkerhetsforskaren Craig Labovitz på Arbor Networks ifrågsätts nu dessa siffror. Han menar att de är baserade på felaktiga beräkningsunderlag.

Enligt den trafikdata som övervakningssystemet Arbor Atlas samlat in kan den omdirigerade trafiken endast ha påverkat trafikflödet i Kina med någon gigabit per sekund, att jämföra med de cirka 80 till 100 terabyte per sekund som de samlade nätverken på internet totalt hanterar.

Dmitri Alperovitch på Mcafee, som först rapporterade om detta, har också reviderat de inledande utsagorna och uppger nu istället att det rör sig om ett missförstånd. Siffran 15 procent rör antalet nätverk vars trafik dirigerats genom landet, inte mängden trafik.

Att incidenten ändå inträffade är allvarligt och kan i princip användas som ursäkt för att dölja andra aktiviteter, säger Danny McPherson, säkerhetsansvarig på Mcafee.

Andra säkerhetsexperter pekar däremot i första hand på arkitekturmässiga brister i internets trafikhantering och att operatörens förklaring om misstag inte är orimlig.