Tidigare i år utvecklade Intel en testprocessor med 48 kärnor och företaget uppger nu att den arkitektur som modellen är baserad på är mycket flexibel.
– Arkitekturen för Intels 48-kärniga Single Chip Cloud Computer-processor är extremt skalbar. Detta är en arkitektur som i princip kan skalas upp till 1 000 kärnor, säger Timothy Mattson som arbetar som forskare på företaget.

– Inte förrän man kommer upp i drygt 1 000 kärnor upptar ledningarna som kopplar ihop de många kärnorna så pass mycket plats att det påverkar prestandan på ett negativt sätt, fortsätter Timothy Mattson.

Intel står fast vid att den framtida utvecklingen på processorområdet främst handlar om att addera fler kärnor i en och samma krets. Detta gör dock att det uppstår nya problem.

De flerkärniga arkitekturer som Intel arbetar med i dag är beroende av en uppsättning protokoll som ser till alla kärnor har samma överblick över systemets minne – på engelska kallas tekniken för ”cache coherency”. I takt med att antalet kärnor ökar blir det också allt svårare för protokollen att förmedla all nödvändig information.