bredband hastighet
Europas bredband blir snabbare, men måste öka ännu mer, menar en undersökning.

Om tio år vill EU att alla hushåll ska ha ett bredband på minst 30 megabit per sekund, något som lyfts fram i EU-dokumentet Digital Agenda tidigare i år.

En färsk rapport visar att bredbandshastigheterna ökar, men att vi fortfarande har långt kvar för att nå de nivåer som krävs för högupplösta tv-sändningar och videokommunikation.

- Snabbt bredband är det digitala syre som är livsviktigt för Europas välstånd och välbefinnande, menar kommissionens chef Neelie Kroes som anser att mycket arbete återstår för att nå de utsatta målen.

I juli 2010 anger att 29 procent av Europas bredbandsanslutningar erbjuder en hastighet på minst tio megabit per sekund, jämfört med 15 procent i juli 2009. Fem procent av uppkopplingarna klarar 30 megabit per sekund eller högre och endast 0,5 procent på 100 megabit eller mer.

Främst efterlyser Neelie Kroes en snabb överenskommelse för att omfördela tillgängliga radiofrekvenser för att möta det växande behovet av snabba mobila bredbandstjänster. Mobilt bredband har vuxit med 45 procent på årsbasis.

Sedan tidigare har kommissionen även förespråkat en omfattande utbyggnad av fibernätet för att ersätta de i dag dominerande dsl-anslutningarna. Fiber har vuxit med hela 40 procent sedan förra året men som totalt sett fortfarande bara når 1,7 procent av hushållen i EU. I Sverige är siffran 24 procent.