hylas-1 satellit
Här lyfter Ariane 5-raketen från Esa-anläggningen på Franska Guyana med Hylas-1 ombord. Bild: Esa/Cnes/Arianespace

En ny satellit ska förse svårtillgängliga områden i Europa med snabbt bredband. Hylas-1 har med hjälp av en Ariane 5-raket nått omloppsbana och täcker nu Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal och Östeuropa med sina signaler. Med på resan fanns även Intelsat-17.

Till skillnad från vanliga satelliter som täcker hela kontinenter kan Hylas-1 fokusera signalerna till åtta mindre områden. På så sätt kan frekvenser återanvändas på andra platser samt förbättra satellitens bandbredd.

Bakgrunden till lösningen är att utbyggnaden av bredbandsnätet i Europa varierar kraftigt mellan olika länder. Det brittiska företaget Avanti Communications har därför satsat på att erbjuda den här tjänsten via ett omfattande samarbete med en rad tjänsteleverantörer runtom i Europa.

De kommersiella tjänsterna väntas köra igång efter årsskiftet med bland annat internet, tv-tjänster och ip-telefoni. Nedladdningshastigheten sägs kunna nå tio megabit per sekund, men svarstiderna är okända.

En andra satellit, Hylas-2, väntas skickas upp under 2012 och ska då täcka Mellanöstern och Afrika. Tillsammans väntas de två satelliterna erbjuda bredband till omkring en miljon användare.