Märkliga mejl brukar dyka upp titt som tätt i inkorgen och ibland undrar man verkligen om avsändaren stämmer eller inte.

Dels finns en del webbtjänster som hjälper dig att kolla adressen, exempelvis Email Dossier-verktyget på Centralops.net. Men den som inte vill förlita sig på externa källor kan även försöka sig på några manuella metoder.

Ett sätt är att skicka ett testmejl till adressen. Om det inte studsar tillbaka är chansen stor att adressen finns. Men som ett spamskydd har allt fler domäner slutat studsa tillbaka mejl, och vissa domäner kan även fånga in alla mejl riktade till den domänen oavsett om adresser finns eller inte. Metoden är alltså inte felfri.

En annan metod som kan fungera när det gäller gratistjänster som Gmail, Hotmail och liknande är att försöka registrera adressen själv. Är adressen redan upptagen märker du det rätt snabbt.

Teknikbloggen Digital Inspiration tipsar om ytterligare ett sätt, som i princip går ut på att pinga den e-postadress som du vill undersöka.

Metoden bygger på att du via mottagardomänens mx-record (mail exchange) kan avgöra om adressen finns, utan att skicka något faktiskt mejl. Detta görs via telnet, eller annat verktyg så som gratisprogrammet Putty. Telnetklienten är inaktiverad i Windows Vista och 7 men kan startas upp igen via kontrollpanelen.

Det bör nämnas att inte heller denna metod är felfri eftersom allt fler använder sofistikerade skydd för att motarbeta skräppost och säkra sin e-posthantering.

Nedanstående video visar hur du kan gå tillväga.