mobilt bredband
Frekvensutrymmet måste breddas för att Europas mobila bredband ska hålla måttet, menar EU.

Med kommissionären Neelie Kroes i spetsen efterlyser EU att medlemsländerna snabbt öppnar sina frekvensutrymmen för mobilt bredband innan 2013. Detta för att hinna möta den snabbt växande efterfrågan på marknaden.

Radio Spectrum Policy Programme ska verka för att tillräckligt med bandbredd ska finnas tillgängligt för mobilt bredband. Främst handlar det om 800 megahertzbandet som finns tillgängligt efter övergången från analoga till digitala tv-sändningar. Det är dock inte säkert att det utrymmet räcker, så fler alternativ undersöks också.

Prisreglering är en annan punkt på kommissionens agenda. Målet är att prisskillnaden mellan nationella avgifter och så kallade roamingavgifter för utlandstrafik ska vara näst intill noll år 2015

Läget håller på att förbättras för konsumenterna men det finns fortfarande mycket att göra. Sverige hör till sex stycken A-listade medlemsländer där roamingtrafiken kostar mindre än en femtedel jämfört med motsvarande trafik i övriga 21 EU-länder.