EATON91392000VATower APCSURT2000XLI

Scenario
Utgångspunkten för testet var behovet av avbrottsfri strömförsörjning hos ett litet till medelstort företag med egen serverdrift för affärskritisk data, men utan dedikerade it-tekniker.

Därför måste administrationen och installationen av ups-enheterna vara tillräckligt enkel för att en person med endast grund-läggande kunskaper om nätverk och serverdrift ska klara av den.
En ups som garanterar avbrottsfri strömförsörjning står förmodligen inte allra högst på önskelistan hos många mindre företaget. Det kan kanske kännas som en onödig kostnad, men ett strömavbrott kan ge kostsamma följder. Mängder av data kan korrumperas och verksamheten riskerar att drabbas av stora skador och störningar.

En ups-enhet framstår då som en förhållandevis billig försäkring, som dessutom har fler uppgifter. Den är också en försäkring mot oregelbundenheter i strömförsörjningen som spänningspikar, frekvensstörningar och brus.

I den här duellen möts två ups-enheter som kostar omkring 10 000 kronor i inköp, APC SURT2000XLI och Eaton 9130 2000VA Tower XL. Vi ställde kraven att de ska ha onlineförsörjning och klara av att skydda värdefulla servrar eller annan känslig elektronisk utrustning hos ett litet till medelstort företag.

Duellen utkämpas i tre ronder: installation, administration och drifttid.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning

Fakta

Ups är kort för "uninterruptible power supply". En ups-enhet kan via ett batteri agera som en nödlösning när nätspänningen faller bort. Enheten kopplas till den vanliga strömkällan och vid ett strömavbrott används batteriet. Större ups-enheter kan innehålla en egen generator som drivs av till exempel diesel och kan under en längre period fortsätta att driva exempelvis en serverhall.

En ups är en nödvändig och relativt billig försäkring mot skadad hårdvara, korrupta filer och förlorade data. När ett strömavbrott inträffat tillåter den att man köper tid till att byta strömförsörjning alternativt göra en mjuk och korrekt avstängning av systemet.

Utöver skyddet mot strömavbrott ger många ups:er även skydd mot exempelvis spänningspikar som kan uppkomma vid åskväder.

  • Offline/standby: Den enklaste tekniken som strömförsörjer lasten direkt via nätspänningen. Tekniken har oftast en omkopplingstid på 10 till 15 millisekunder vid ett strömavbrott. Omkopplingstiden beror på hur lång tid det tar för enheten att upptäcka strömavbrottet. Det här är den vanligaste tekniken i det billigare segmentet av enheter.
  • Line interactive: Här har man lagt till en transformator som reglerar utspänningen. Om nätspänningen sviktar kompenserar ups:en och ger en jämnare spänning till lasten. Även den här tekniken har en omkopplingstid på 10 till 15 millisekunder vid strömavbrott.
  • Online: Ger alltid en sinusformad utspänning och därför ingen omkopplingstid alls. Den här tekniken ger det bästa skyddet och är den mest lämpliga för känslig utrustning.

På grund av energiförluster vid strömkonverteringen hos en ups har större företag, som till exempel Google, bestyckat sina servrar med tolvvoltsbatterier som rycker in under strömavbrott. Det är ett mer energi-effektivt sätt lösa strömavbrottsproblemen, men än så länge inte tillräckligt säkert för de mest känsliga elekt-roniska enheter. Hos sjukhus och liknande verksamheter finns det dock inte många alternativ till en robust ups med tillhörande generator.

Vi delade upp testet i de tre delarna installation, administration och drifttid.

Under de två första delarna låg vikten på användarvänlighet och enkelhet. Drifttiden mätte vi genom att använda en realistisk last, tre stycken servrar på totalt 365 watt. Vi startade tidtagaruret när strömmen slogs av och stoppade det när första servern slogs av.