Vad säger psykologen?

Vi har talat med Dan Katz, legitimerad psykolog och psykoterapeut specialinriktad på kognitiv beteendeterapi. Han har egen mottagning men undervisar också på Karolinska institutet och Stockholms universitet.

Dan Katz– Jag tror säkert att folk verkligen upplever att de får sömproblem av mobilmaster om de har en mast i närheten, men det finns mig veterligen inga kända naturkrafter som skulle kunna påverka dem. Jag vet att det genomförts blindtester, och man har inte kunnat se att försökspersonerna kunnat gissa bättre än slumpen om en sändare finns i närheten eller ej.

Men elallergi då, kan man vara överkänslig mot el?

– Där har blindtester inte heller kunnat påvisa något, men med mycket elapparater i ett rum uppkommer andra faktorer som kan påverka människor, som att luften blir väldigt torr. Det troliga är att de upplevda symptomen skapas av människors föreställningar. Vi är väldigt duktiga på att se samband och i bland ser vi samband som inte existerar.

Inlärningsmekanismen är enkel att förstå. Vi utför en handling och tycker att det gick lite bättre den här gången och då tror vi att det beror på den sak vi fokuserade på, fast det kan finnas tusen variabler som spelar in.

– Det finns en positiv sida av det här: placebo fungerar. E­l­allergi skulle kunna vara den negativa placeboeffekten. Människor fokuserar på någonting som egentligen inte är den påverkande variabeln, men personerna får på olika sätt faktum bekräftat, de känner att de mår dåligt och tänker att ”där är en sändare” och får misstanken bekräftad.

– Det finns två mekanismer i sammanhanget. Den ena kallas för perceptuell bias och innebär att om du är rädd för någonting tenderar dina tankar att fokuseras på detta någonting. Om du till exempel är rädd för strålning kommer du att söka efter – och hitta – vad du tror är farliga strålningskällor i din omgivning.

– Dessutom finns kognitiv bias. Den innebär att när vi väl skaffat oss en uppfattning om något har vi en tendens att försöka hitta saker som bekräftar den uppfattningen och ignorera det som motbevisar. Förmodligen mår man bättre av att ha rätt. Men det är inget tecken på psykisk sjukdom.

– Men sedan finns det människor som tror att de har en sändare inopererad i hjärnan. Och det hjälper inte att man frågar hur Säpo kommer åt att byta batterierna.

Varför finns ingen logik?

– Åh, i deras föreställningsvärld finns det nog en bra förklaring, svarar Dan Katz. Det görs medan de sover eller när de var hos tandläkaren senast. Här handlar det om något helt annat. Människor med den uppfattningen lider ofta av någon form av psyksjukdom ­eller vad vi kallar för vanföreställningssyndrom. Det är vanligt bland människor med diagnosen schizofreni. I det fallet fungerar logik inte så bra längre. Men om man förstår hur de upplever världen, då kan man se en logik i det. De hör exempelvis röster och då finns det en ”logisk” förklaring. Det måste ju vara någon som skickar rösterna och för en modern människa bör det ske via en radiosändare.

Elen finns överallt, men det finns skydd...

Du trodde foliehattar bara var för töntar? Men de finns som kommersiell produkt. För 540 kronor får du en heltäckande SwissTulle Bobbinet huvudnät som ger över 98% skydd från mikrovågor upp till och med 4 GHz och 24dB vid 2 GHz. Åjo, det finns dämpningskurvor i broschyren. Samma företag säljer även ledande blusar, skjortor och gardiner.Mitt råd till alla elallergiker var ”rulla in dig i aluminiumfolie” menat som ett skämt alltså. Ända tills jag såg det här på en postordersajt. Ska det vara en Faradys bur kanske? Dämpning 30-48 dB mellan 200 MHz och 10 GHz. Tyget Dali kostar 690 kronor löpmetern. Du kan få en monteringsfärdig baldakin Naturell 160 Kombi för facila 22.500 kronor!


Du kan köpa ledande sängomhängen, ledande hattar och ledande kläder. En sänghimmel är väl romantisk? Den blir kanske mindre romantisk när du får höra att den kostar 11.900 kronor. Och i samma stund som prinsen sticker in huvudet börjar Törnrosa skruva på sig av elallergin.
Elsanerad glödlampa. Om lamphållaren är skärmad och sitter ihop med skärmen i nätsladden som sitter ihop med husets skärm som är jordad. Annars är den inte elsanerad.

Fakta

AFDB: Aluminum Foil Deflector Beanie, ett annat ord för foliehatt
FEMA: Federal Emergency Management Agency, en statlig organisation som inte alls övervakar olyckor utan ägnar sig åt tankekontroll
Foil hat, tin foil hat: foliehatt
NWO: New World Order, den nya världsordning som regeringen/CIA/SÄPO/Them vill införa för att kunna förslava oss alla
Orthonoid: icke-paranoid
Psykotronisk strålning: Strålning av okänd art som kan påverka vårt tankemönster
SMINT: Students from Manchester against Invasion by Non-Terrestrials