Men cancer då?

Ökar cancerfrekvensen ju närmare en tv-sändare man bor? Kanske, men det beror i så fall inte på sändaren. Strålnivån sjunker ju närmare masten man kommer. Det är faktiskt så illa att de som bor runt någon av landets 300-metersmaster inte får någon strålning alls från mastens stora antenner. Antennen är så effektiv att husen närmast intill den ligger i radioskugga. All strålning passerar förbi på 250 meters höjd. Därför tvingas Teracom ha en 100 watts extrasändare med en antenn som pekar nedåt från 275 meters höjd till Hästhagenborna.

TechWorld räds inte lite spänning. Redaktionsteam besökte 2007 Hörbysändaren som sänder Sveriges Radio till hela världen på tolv megahertz. Vi befann oss ute på ängen vid antennmattorna när en tekniker sade:

– Sändaren går igång om 30 sekunder. Låt bli att ta på ledningarna för då kan du få en smäll på fingrarna. Det är många kilovolt.
Vi ställde oss bredbenta framför dipolmattan och väntade på bärvågen. Och pang, så kände vi – ingenting alls.
Alla de 500 kilowatten gick tvärs igenom oss och vi kände absolut ingenting.

Vi åkte också till mellanvågssändaren i Sölvesborg. Den sänder med 600 kilowatt på 1 179 kilohertz. Vi kände absolut ingenting där heller, trots att vi stod i vad som måste vara det kraftigaste närfält man kan tänka sig.


Redaktionsteamet badar i 12-megahertzstrålning i närfältet av en antenn i Hörby. Uteffekten var 500 kilowatt. Det kändes riktig bra. Korna på ängen intill mjölkade blårandig mjölk, men det är sånt man får ta i ett kommunikationssamhälle.


Sölvesborgs mellanvågsantenner. Här utsatte vi oss för näreffekterna av 600 kilowatt. Det var så havet runt omkring oss gick i vågor! Buskar och träd intill var röda av strålningen. Jasså, var det höst? Förlåt.

Fakta

AFDB: Aluminum Foil Deflector Beanie, ett annat ord för foliehatt
FEMA: Federal Emergency Management Agency, en statlig organisation som inte alls övervakar olyckor utan ägnar sig åt tankekontroll
Foil hat, tin foil hat: foliehatt
NWO: New World Order, den nya världsordning som regeringen/CIA/SÄPO/Them vill införa för att kunna förslava oss alla
Orthonoid: icke-paranoid
Psykotronisk strålning: Strålning av okänd art som kan påverka vårt tankemönster
SMINT: Students from Manchester against Invasion by Non-Terrestrials