It-säkerhetsföretaget Symantec är på gång med en uppdatering av sin dataskyddande svit Symantec Data Loss Prevention (DLP), som inför nästa utgåva förbättras med en avancerad självlärande funktion. Det nya funktionen lovar förenkla dataklassificeringar och nyckelordsdefinitioner för dokument, så att den administrativa bördan med att konfigurera lösningen underlättas.

Den lärande funktionen i DLP version 11 kommer att utnyttja vad företaget kallar för ”vector machine learning”, vilket beskrivs som en vektor- och maskinbaserad inlärningsmetod för analys av dokument och klassificering efter innehåll. Metoden används redan i andra industriella sammanhang för kunskapsbaserad analys av innehåll. Symantecs har utvecklat en egen version av detta i syfte att ytterligare minska riskerna för dataläckage.

DLP kommer också att kunna upprätta profiler av de dokument som den granskar, se likheter i dokument efter att de ändrats och skapa automatiska klassificeringar, uppger Symantec. DLP lagrar även uppgifter om var i it-miljön dokumenten finns.

Utöver den självlärande förmågan kommer också en poängsättande komponent för känsliga data att ingå. Tanken är att detta ska ge en överblick över var i en it-miljö de känsligaste dokumenten lagras.

Nytt i version 11 är även en funktion som gör det möjligt för it-ansvariga att meddela ägare och skapare av dokument om otillåten hantering eller lagring.

Symantec DLP 11 förväntas bli tillgänglig under första halvan av 2011.