Det var för två veckor sedan som Openbsds projektledare Theo de Raadt tog emot ett brev från en före detta CTO på säkerhetsföretaget Netsec med uppgifter om att bolaget byggt in en bakdörr i Openbsd för FBI:s räkning. Tidpunkten för då den påstådda bakdörren skulle ha implementerats ligger tio år bakåt i tiden.

En av de utpekade utvecklarna har sedan dementerat uppgifterna och välkomnar en granskning av koden för att rentvå sitt namn. Han pekar också på det ologiska i anklagelserna genom att hänvisa till de förändringar han bidragit med i koden som inte rört de innersta kryptodelarna.

Nu håller koden på att dissikeras och ingen FBI-bakdörr har hittats. Däremot har två stycken buggar kommit upp i ljuset som ännu inte klassificerats efter hur pass allvarliga de är.

Theo de Raadt skriver i ett inlägg att han tror att Netsec faktiskt kontrakterades av FBI för att implementera en bakdörr men att koden aldrig hittade in i Openbsd, däremot tror han att koden kan finnas i Netsecs egna produkter.

Hur som helst är Theo de Raadt glad över att koden gås igenom eftersom den är så pass viktig och för att den "under så lång tid ansetts som säker".