En kinesisk specialversion av Firefox lovar enklare åtkomst till ipv6-tjänster.

Tsinghua University och Mozilla China har tillsammans utvecklat en Firefox-baserad webbläsare som ska göra övergången till ipv6-protokollet smidigare.

Webbläsaren använder sig av inbyggda tunneltekniker för att användarna enklare ska komma åt ipv6-tjänster, inklusive Google och Facebook som annars kan fungera instabilt eller vara blockerade. I praktiken kapslas ipv6-paketen in och skickas över en existerande ipv4-infrastruktur.

I dagsläget har webbläsaren främst tagits fram för att användas internt på universitetet och det är oklart om den kommer att spridas i någon större omfattning.

Tsinghua University har som många andra kinesiska universitet rullat ut ett brett stöd för ipv6, vilket inkluderar ipv6-baserade tjänster för snabbmeddelanden, telefoni och iptv.