Ovanligt skräpfri jul på mejlsidan enligt de senaste mätningarna.

Mängden skräppost ser ut att ha minskat till samma genomsnittsnivåer som uppmättes under 2008 efter att årets förväntade ökning mellan jul och nyår inte inträffat. Det ser ut att vara kontentan av de mätningar som it-säkerhetsföretag gjort under 2010.

Att mäta och uppskatta mängden skräppost är samtidigt en svår uppgift eftersom utskicksvolymerna tenderar att gå lite i vågor. Inget enskilt it-säkerhetsföretag har heller full överblick över fenomenet. Samtidigt finns ändå tydliga indikationer på ett trendbrott. Flera företag har publicerat siffror som visar på en minskad utskicksvolym under julperioden.

Enligt Ciscos Ironport Senderbase nådde mängden spam för år 2010 sin sin topp sent under sommaren, innan en minskning påbörjades med en tredjedel från månad till månad mellan september och december 2010. Den totala volymen var också lägre under november och december jämfört med någon tidigare månad under året.

På Commtouch, som också följt utvecklingen, har en tillfällig spamtopp uppmätts under september. Därefter har skräppostvolymen på internet minskat med cirka 30 procent mellan september och december 2010. Denna minskning speglades enligt företaget också av en minskning av antalet botnät-infekterade pc-datorer som upptäckts under samma period, vilket kan ses som en viss förklaring eftersom botnät bland annat används för utskick av skräppost.

Enligt det brittiska it-säkerhetsföretaget M86 Security har dess mätverktyg, spam volume index, som utnyttjar så kallade honeypott-domäner, uppmätt en minskning med så mycket som hälften under december jämfört med motsvarande volymsiffror för våren och sommaren.

Ingen av leverantörerna har kunnat uppvisa den förväntade ökning som brukar inträffa under julperioden, en tid som annars utnyttjas av skräppostare för att få maximal spridning på sina utskick. I detta skede har inte något it-säkerhetsföretag heller kunna peka på någon tydlig orsak till trendbrottet, som är större än den minskning som uppmättes under 2009. Det bör dock noteras att minskningen på samma gång är liten jämfört med den historiska reducering som inträffade när den ökända internetleverantören ISP McColo stängdes av för två år sedan.