En simulering av legeringen aist inuti en dvd, där en laserpuls möjliggör fasändringen från amorf till kristallform. Bild: Forschungszentrum Jülich

Trots att lagring på exempelvis dvd-skivor sedan länge är vardagsmat har forskare fram till nu tvistat om exakt hur materialen egentligen beter sig inuti skivorna när informationen lagras. Ett samarbete mellan forskare från Finland, Japan och Tyskland har slutligen gett en detaljerad förklaring till hur läs- och skrivprocessen faktiskt fungerar.

Specifikt handlar det om vad som sker på atomnivå när gst och aist-legeringarna som agerar skivornas minne snabbt växlar mellan två faser. Arbetet bygger bland annat på fyra månaders simuleringar i superdatorn Jugene samt experimentella data från den japanska synkrotronanläggningen Spring-8.

Den ökade förståelsen väntas göra det enklare att utveckla nya och snabbare optiska lagringsmetoder i framtiden. Upptäckten har publicerats i tidskriften Nature Materials.