Hyrbrider mellan flashdiskar och hårddiskar är ett koncept som fått nytt liv under 2010, när bland annat Seagate lanserade en hybriddisk kallad Momentus XT. Nu ser det ut som att även optiska medier såsom dvd och blu-ray får liknande alternativ.

Hitachi-LG Data Storage (HLDS) har nyligen visat upp en optisk hybridenhet riktad till notebook-marknaden i samband med mässan Storage Visions. Tanken är densamma som för hårddiskar, det vill säga att kombinera lagringskapaciteten hos ett media, till exempel blu-ray, med snabbheten hos flashdiskar, som fortfarande betingar ett högt pris per gigabyte.

– Genom att integrera flash i en optisk läs- och skrivenhet ges kunderna ett alternativ till ökad prestanda. Det stora värdet är att vi använder en liten mängd mlc, vilket kostar mindre för kunderna, säger Luke Choi affärsplaneringschef på HLDS.

Referensen till mlc, en förkortning för multi level cell, syftar på en typ av nand-kretsar som är billigare att tillverka per gigabyte lagringskapacitet jämfört med den andra kretstypen single level cell (slc).

Den optiska enhet som visats upp har fått en inbyggd flashlagring på åtta gigabyte. På så vis hanterar enheten både flashdiskens operationer samt läsning och skrivning från det optiska mediet. Åtta gigabyte låter kanske inte så mycket men är ett medvetet val från tillverkaren för att så småningom kunna hålla nere priset på den färdiga produkten.

Utöver att flashdelen kan användas som en snabb cache för filer som lagras på spelaren istället för på hårddisken, kan den även utnyttjas för att cacha och förbättra lästider för repade eller smutsiga skivor, där svårigheter med inläsning kan fördröja dataöverföringar, uppger Choi.

Oem-priser för optiska spelare rör sig enligt Choi runt 20 dollar i de flesta fall. Summan motsvarar cirka 140 kronor. Den hybridspelare som visats upp beräknas kosta lite mer, men det är ändå prisvärt jämfört med vad det skulle kosta att köpa en separat ssd, säger han. En färdig ssd-lösning för massproduktion av dvd- och blu-ray-spelare till notebook oem-tillverkare beräknas bli tillgänglig under sommaren 2011.