Symantec Netbackup 5200 reducerar platskrävande data via deduplicering.

Symantec lanserar i år sina Netbackup- och Filestore-lagringslösningar med slagsida åt att kunna erbjuda integrerad mjuk- och hårdvarubaserad backup och lagring för att bättre möta varje kunds behov.

De hårdvarubaserade alternativen, Netbackup 5200 och Filestore N8300, skeppas båda med förinstallerade mjukvaror för kort startsträcka och enkel implementation. ”Bekvämlighet är en faktor”, uppger Colin Davitian, produktchef för Symantecs Storage and Availability Management Group och lägger till att detta reducerar både tidsåtgång och arbetsbörda när lösningarna ska installeras för första gången.

Netbackup 5200, som har sin grund i mjukvaran Netbackup 7, är en backup- och dedupliceringsenhet med 32 terabyte dedupliceringskapacitet. Funktioner finns för att antingen deduplicera vid källan eller vid målet, samt också för efterhandsdeduplicering. Den maximala datagenomströmningen är enligt företaget 10,5 terabyte per timma.

Den andra hårdvaran, Filestore N8300, är utvecklad för molnbaserad lagring samt också som en kundplacerad enhet. Den beskrivs enklast som en nas-produkt för enterprise-miljöer och som i detta fall integrerats för att fungera direkt från start med Symantecs mjukvara Enterprise Vault.

N8300 kan hantera upp till två petabyte data (i klusterkonfiguration) och skeppas även med Symantecs antivirusmjukvara, vars licensavgift ingår utan extra kostnad för kunder med supportavtal.

På längre sikt avser Symantec fortsätta arbetet med att integrera Filestore och Enterprise Vault. Detta möjligen för att så småningom kunna presentera dem som en enda plattform. Företaget poängterar dock att Enterprise Vault även fortsättningsvis kommer att finnas tillgänglig separat.