Nya sätt att utnyttja utrymmet
Förutom att allt mer diskkapacitet behövs, finns också försök att använda diskarna på smartare sätt för att få plats med mer data. Här är några av metoderna:

Lagringsvirtualisering: Med lagringsvirtualisering kan alla diskar behandlas som del av samma lagringsutrymme. Därmed minskar det totala behovet av att ha ledig kapacitet i beredskap.

Överallokering: Genom att utnyttja att applikationer i regel inte använder hela det utrymme de tilldelats, tillåter man att olika applikationer totalt tilldelas mer utrymme än vad man för tillfället har fysiskt tillgängligt.

Thin provisioning: Att tilldela utrymme när det ska användas, i stället för att ha det tilldelat i förväg. Med thin provisioning kan du få nästan 100 % utnyttjande av diskkapaciteten på ditt san.
hårddiskförsäljningen Enligt IDC beräknas hårddisk-försäljningen öka med cirka 30 % fram till 2014. Ungefär 300 000 petabyte disk kommer att levereras till stora datacenter och moln-tjänster. Enligt samma rapport sjunker priset per gigabyte hårddisk med 25 %– 30 % per år.

Hårddiskarnas kapacitet ökar.
Diskarnas kapacitet ökar också. Stora diskar och diskareor är viktiga delar av företagens datorinköp.

Ny teknik bakom lagringsboomen
Ingenting tyder på att lagringsbehoven planar ut. Tvärtom vet vi att de fortsätter öka, berättar Ann Hägerfors, vetenskaplig ledare vid Centrum för långsiktigt digitalt bevarande vid Luleå tekniska universitet.

Ann Hägerfors– Vi producerar kontinuerligt allt mer information, eftersom det möjliggjorts med de digitala teknikerna.

Hon bekräftar också att prognosen är fortsatt tillväxt, och det bör it-avdelningarna känna till.

– Vi fortsätter att planera för en ökningstakt på mellan 30 och 70 %, säger Ann Hägerfors.


Molnet minskar kostnaderna
Lagring i molnet och ”storage as a service” är på frammarsch.
Antagligen är det många som på sikt vill låta specialiserade företag vara de som bekymrar sig om de ständigt tilltagande lagringsbehoven.

Marcus Engene– Vi är uppe i en bit över 90 terabyte, berättar Marcus Engene, teknikchef på mediemarknadsplatsen Pond5.com.

Han berättar att man på hans företag valt att använda sig av molntjänster för fillagring. Då är kostnaden direkt beroende av använt utrymme, och dessutom slipper man anställa egen driftpersonal.