edsac
Som många datorer från denna tid tog EDSAC upp ett helt rum. Foto: University of Cambridge.

EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, räknas som världens första moderna dator med lagrade program avsedd för reguljär användning. Ett projekt ska nu återuppbygga en replika av datorn vid National Museum of Computing i Bletchley Park, Storbritannien.

Den ursprungliga modellen byggdes vid Cambridge University 1949 av Maurice Wilkes och klarade 650 instruktioner per sekund. Datorn användes flitigt under nio års tid innan den ersattes av EDSAC 2.

I dag återstår endast ett fåtal delar från originalet samt själva chassit. En komponent som på grund av hälsofaran inte sägs återvända är de 1,5 meter långa kvicksilverrör som användes till minnet.

Återuppbyggnaden av EDSAC beräknas ta drygt tre år och baserar sig till stor del på intervjuer med de som arbetade med datorn samt djupdykningar i forskningsarkiven.

The Edsac Simulator
En simulator av mjukvaran i EDSAC har utvecklats i utbildningssyfte på Warwick-universitetet i England. Du hittar den här: http://www.dcs.warwick.ac.uk/~edsac/.