Under de senaste åren har det utförts en del forskning kring möjligheterna att använda grafen istället för kisel i processorer, men Yu-Ming Lin på IBM säger nu att det inte är möjligt eftersom grafentransistorer inte har de rätta egenskaperna.
– Grafen i sin nuvarande form kan inte ersätta den roll som kisel har i datorsystem, säger Lin.

Så sent som i fjol demonstrerade IBM en grafentransistor som kördes i 100 gigahertz, och man hävdade då att tekniken så småningom skulle kunna användas för att tillverka datorkretsar. Detta gjorde att många såg en kiselfri framtid framför sig.

Lin menar att det finns en viktig skillnad mellan de grafentransistorer som IBM tidigare visade upp och de transistorer som används i en processor. Till skillnad mot kisel har grafen inget ”energimellanrum”, och därför kan grafentransistorer inte stängas av helt och hållet vilket innebär att de hela tiden måste växla mellan av och på. Dock så understryker Lin att grafen kan användas som ett komplement i hybridkretsar för att öka funktionaliteten.