Mjukvaruföretaget CA Technologies riktar in sig mot missbruk av administratörskonton. Från en konsol går det att skapa tillfälliga administratörskonton med tillgång till olika servrar eller applikationer. Bland annat går det att till ett videoklipp spela in vad en användare med administratörsrättigheter har för sig, för att förhindra missbruk och i efterhand kunna kontrollera vad som skett.

– Enligt 2010 års Data Breach Investigations Report som genomförs av Verizon Risk Team och USA:s Secret Service är missbruk av administratörsbehörigheter den enskilt största orsaken till dataintrång inifrån företag. Vi har hjälpt våra kunder att kontrollera administratörsaktiviteter i många år. Denna lansering utökar de funktionerna i CA Access Control som säkrar användningen av konton med administratörsbehörighet och tar itu med de växande säkerhetsbehoven vad gäller övervakning och spårbarhet av hur dessa konton används, säger David Hyborn, ansvarig för säkerhet på CA Technologies i Norden.

Bland övriga nyheter finns en funktion för lösenordshantering som ska vara speciellt utformad för regelefterlevnad enligt PCI-DSS, ett regelverk som styr hantering av kontokortsuppgifter.