Symantecs division Messagelabs, som arbetar med skydd mot spam, har släppt en rapport om de senaste trenderna inom skräppostandet. Enligt rapporten står skräppost hittills i januari månad för omkring 78,6 av all e-posttrafik, att jämföra med 83,9 procent för samma period förra året. Siffran är den lägsta sedan i mars 2009, då skräpposten stod för 75,7 procent.

En orsak tros vara att det botnät som främst används för att skicka spam, Rustock, i stort sett slutade skicka spam den 25 december. Liksom de flesta botnäts är Rustock flexibelt och kan användas till annat, och fram till den 10 januari så utnyttjades botnätet för andra typer av bedrägerier.

Den överlägset vanligaste formen av produkt som spammarna marknadsför är medicinska preparat. Av de omkring 58,1 miljarder skräppostmeddelanden som skickades ut i januari så innehöll 34,1 miljarder meddelanden reklam för olika onlineapotek.

Enligt Messegalabs är onlineapoteken huvudsakligen organiserat i tre olika grupperingar, vart och ett under flera olika varumärken, som konkurrerar med varandra. Skräppostarna är inte direkt knutna till gängen, men upplåter sina tjänster. Mycket tyder på att många spammare har gått över från en gruppering, med varumärken som Canadian Pharmacy och United Pharmacy, till en annan, där man finner bland annat Canadian RX Drugs och Men Drugs Shop.