Webbsajt Copyswede
På Copyswedes hemsida kan företag ladda hem ansöknings-blanketter för registrering som proffesionell användare.

Copyswede är en samarbetsorganisation bestående av fjorton medlemsorganisationer som på uppdrag av sina medlemmar förhandlar och tecknar avtal på upphovsrättsområdet.

Utöver upphovsrättsmässiga licenser hanterar Copyswede också så kallade privatkopieringersättningar, som är ersättningsavgifter som läggs på lagringsmedia. Syftet är att kompensera upphovsmän och konstnärer för beräknat inkomstbortfall orsakat av att lagringsmedier används för att lagra kopior för privat bruk av upphovsrättsskyddat material.

I dagsläget tas ersättning ut för bland annat cd- och dvd-skivor, mp3-spelare och dvd-spelare med inbyggd hårddisk, samt även äldre lagringsmedia som till exempel magnetband. Från och med 1 april 2011 kommer privatkopieringsersättning också att tas ut för usb-minnen och externa hårddiskar.

Avgiften är fördelad efter lagringskapacitet. Usb-minnen och hårddiskar med kapacitet understigande 80 gigabyte får en pålaga på en krona per gigabyte. Är kapaciteten istället mellan 81 och 250 gigabyte är pålagan 120 kronor. För enheter som lagrar mer än 250 gigabyte är pålagan 160 kronor.

Företag kan undantas
Tanken är att när privatpersoner kopierar upphovsrättsligt skyddat material ska denna kopiering ge en viss ersättning till rättighetshavarna. Men detta kan även drabba företag som använder exempelvis hårddiskar för sin dagliga verksamhet. Den extra pålagan kan bli betydande om stora mängder diskbaserad lagringskapacitet måste köpas in.

Fast det finns möjlighet att slippa den extra kostnaden. Vad som krävs är en registrering hos Copyswede som så kallad proffesionell användare. Tanja Jalamo, jurist på Copyswede förklarar hur det fungerar:

– I de fall professionella användare köper lagringsmedier behöver inte de ersättningsskyldiga försäljarna, till exempel importörer, erlägga ersättning till oss och kan som följd av detta inte heller föra över kostnaden på priset till kund. Professionella användare behöver registrera sig hos Copyswede. Vid en sådan registrering begär vi en kort beskrivning av verksamheten och vad lagringsmedierna ska användas till. Därtill efterfrågar vi registreringsbevis från Bolagsverket eller annat bevis som styrker behörig firmatecknare för verksamheten, säger Jalamo.

Copyswede ansökan

Efter registrering som professionell användare hos Copyswede utfärdas ett kundnummer som ska uppges när lagringsmedia, till exempel externa hårddiskar, ska köpas. Detta för att slippa pålaga för ersättningen. För att det hela ska fungera rent kontrollmässigt har säljaren tillgång till Copyswedes proffsdatabas och kan via den verifiera att den professionella användaren faktiskt är registrerad.

Att få en ansökan behandlad tar omkring en vecka. När detta väl är gjort är beviset giltigt resten av året. När året är slut måste den professionella användaren lämna in en redovisning över vilka lagringsprodukter som köpts in och av vem, förklarar Jalamo. Redovisningen innebär att registreringen automatiskt förnyas för ytterligare ett år.

Flashdiskar inte berörda ännu
Själva uträkningen för de ersättningar som är aktuella, till exempel 120 kronor för en hårddisk på 200 gigabyte, är beräknad på flera faktorer, inklusive möjliga användningsområden.

SSD
Flashdiskar omfattas inte reglerna ännu.

– Vi har tillämpat samma principer som för produkter som redan finns i systemet. I det här fallet handlar det om en schablon som tar sin utgångspunkt i de nedsättningsgrunder som lagen anger. Det kan till exempel handla om att produkten också kan användas till annat än privatkopieringsersättning, säger Jalamo.

På frågan om flashdiskar (ssd) kommer att ingå i detta, som ju också börjat bli vanliga idag hos både konsumenter och företag, är svaret att det inte är omöjligt.

– Vi för löpande en dialog med ett flertal importörer om den här typen av gränsdragningar. Vår avsikt är att behandla lika produkter lika och vi följer produktutvecklingen, avslutar Jalamo.

För eller emot extra avgifterna på hårddiskar och usb?
Det är inte längre tillåtet att rösta.