Sveriges Radio kommer inom kort att upprätta en sajt där man kan överlämna känslig information, utan risk att få sin identitet röjd. Att tipsa Sveriges Radio anonymt är inget i sig nytt, men med den nya sajten ska informationen lämnas över i krypterad form vilket ytterligare ska stärka källskyddet.

En viktig skillnad mot Wikileaks är dock att materialet som lämnas in inte kommer att ligga uppe för vem som helst att ladda ned. Tvärtom kommer endast vad man kallar ”en mycket liten grupp” undersökande journalister att ta del av materialet.

- Med Radioleaks kan alla som vill på ett säkert, krypterat och anonymt sätt delge oss information som man på ett eller annat sätt tycker är intressant, säger Rolf Stengård, redaktör för undersökande journalistik vid Sveriges Radio.

Sedan tidigare har bland annat Al Jazeera en liknande sajt, och även New York Times funderar i liknande banor.

– Att ta beslut om att överlämna information, att bli en källa, att vara en whistleblower, det är inte ett lätt beslut. Med skapandet av Radioleaks vill vi dock säga att Sveriges Radio är redo att ta emot materialet, säger programdirektör Björn Löfdahl.