Trasig hårddisk
Brandskadad hårddisk. När disken ser ut så här är det bra att ha en fungerande backup.

Vikten av att säkerhetskopiera data kan knappast upprepas för ofta. Hårddiskar kan haverera utan förvarning, lokaler kan eldhärjas, inbrott och stöld kan ske och data kan raderas av skadlig kod eller av mänskliga misstag. Allt detta och mycket mer kan innebära stora förluster i form av dyra arbetstimmar och pengar.

Men om informationen kopierats och lagrats på ett säkert sätt innebär oftast inte haverierna mycket mer än lite extra besvär. Detta förutsatt att den andra sidan av myntet också fungerar, det vill säga själva dataåterställningen.

Backup på band klarar inte allt
Techworld har pratat med Johan Westin, lagringsexpert på organisationen SNIA i norden (Storage Networking Industry Association) om ämnet backup och vilka trender som gäller idag.

johan westin,snia– Vad vi har märkt de senaste åren är att företagen alltmer gått över till diskbaserade lösningar när det gäller backup. Inte för att banden i sig är på väg bort, utan snarare för att hårddiskar öppnat för fler användningssätt. Till exempel ger prestandan i diskbaserade lösningar möjlighet att spara ögonblicksavbilder av ett systems tillstånd. Det går också att använda deduplicering på ett smidigt sätt, vilket i sin tur minskat kostnadsgapet mellan bandbaserade lösningar och diskbaserade motsvarigheter, säger Westin.

Kostnadsskillnaden syftar på att band fortfarande ger billigare lagring per gigabyte data. Band har inte samma krav på strömförsörjning och kylning som diskbaserade lösningar.

När det gäller säkerhetskopiering är det också viktigt att skilja på backup för ren återställning och backup för dataarkivering. Westin uppger att den distinktionen är betydelsefull eftersom indelningen ställer olika krav.

– Rör det sig om en backup gäller det sannolikt aktuella data som man vill kunna återställa om något händer. Men om det är arkivdata vi talar om, ja då är det bra om det är tillgängligt för sökningar och flexibel återställning, till exempel för att se på historiska data för beslutsunderlag. Syftet med arkiverad data är främst tillgänglighet för andra ändamål än komplett återställning vid haveri, säger Westin.

Återställningen är minst lika viktig
Det räcker förstås inte med att man bara säkerhetskopierat sina data. Informationen måste också kunna återställas på ett praktiskt sätt. Westin berättar om hur detta ibland kan gå snett: Ett bolag använde ett större it-system i sin verksamhet i ungefär 6-7 år. Verksamheten gjorde under samma tid regelbundet backup på den data som skapades. Dessa data lagrades därefter fortlöpande på band i ett bergrum för långtidsarkivering, allt i enlighet med god praxis. Sedan, när det gått omkring 10-12 år behövde verksamheten plötsligt återskapa sina data.

– Då upptäckte man att kopiorna tyvärr inte märkts upp ordentligt. Det fanns ingen information gällande vilken serverdata det rörde sig om, eller ens vilket system som kopiorna tillhörde. Denna upptäckt gjordes dessutom i ett arkiv som genom åren vuxit till att innehålla runt 15 000 band. Kostnaden för att återskapa dessa data beräknades till ett par miljoner dollar, säger Westin.

"Kostnaden för att återskapa datan från de 15 000 icke uppmärkta banden beräknades till ett par miljoner dollar."

Den icke namngivna verksamheten har sedan två år tillbaka tagit lärdom av händelsen. Detta genom införandet av ett arkivsystem som inte bara ser till att arkiverad data är säkrad ur tillgänglighetssynpunkt, utan också är indexerad och sökbar på ett praktiskt sätt.

Bransch ställer krav på lagring
Att företag idag har behov av att lagra digitaliserad data under en längre tid och samtidigt säkra tillgänglighet är samtidigt också kopplad till branschområden.

– När vi undersökt lagringsbehoven hos företag har vi funnit att 80 procent av de tillfrågade verksamheterna behöver spara sina data i minst 50 år. Till exempel vill tillverkningsföretag spara ritningar och specifikationer av produkter som underlag när det gäller framtida utvecklingar. För byggprojekt, till exempel broar, vägar, tunnlar och den typen av infrastruktur så finns även där krav på långtidslagring. I princip måste företag som medverkat i projekten spara sina data så länge infrastrukturen finns kvar, säger Westin.

Inom sjukvård finns krav på att viss typ av information måste sparas i 75 år. Även efter den tiden måste 25 procent av informationen bevaras utan någon tidsgräns i forskningssyfte, avslutar Westin.

Backup ute i verkligheten
Men hur ser det då ut i verkligheten tro? Addiva, ett teknikkonsultbolag med omkring 60 anställda som dagligen sparar viktiga data, får utgöra exempel. Verksamheten förlitar sig rutinmässigt på sin egen it-miljö för arbeten internt och för konsultjobb ute hos kund. Techworld har frågat Patrik Löfström, it-chef på Addivas dotterbolag Addiva Engineering, om hur hans verksamhet hanterar säkerhetskopieringen.
Patrik Löfgren Addiva
Patrik Löfström, Addiva Engineering.

– För daglig backup av våra servermiljöer, som är Windows- och Linux-baserade, använder vi oss av en nätverksdisk från QNAP som speglar data via raid-5, samt en RDX-lösning med utbytbara hårddiskar, säger Löfström.

Den it-miljö han ansvarar för har 20 användare, varav de flesta är konsulter. På en månad skapas allt som allt omkring 20 gigabyte data som måste säkerhetskopieras. För ytterligare säkerhet lagrar även företaget större kopior av dessa data på vecko-, månads- och årsbasis. De sista två varianterna förvaras också i andra lokaler för extra säkerhet.

– Vi har en ganska liten miljö som inte motiverar stora backup-system eller krav på inkrementell backup. Grunden för vår hantering är samtidigt baserad på en konsekvensanalys, vilket är en viktig del i det hela. En genomgång av både risker och följder av eventuella problem har varit en del av beslutsunderlaget för det system vi använder idag, säger Löfström

Se till att datan faktiskt går att återställa
Precis som Johan Westin poängterat, är även återställningen en viktig del av ett fungerande backupsystem. För det ändamålet gör Patrik Löfström också kontroller av att säkerhetskopierad data går att återställa. Hittills har inte någon incident inträffat, men det är ändå viktigt att rutinerna finns, menar han. Överlag är ett framförhållande tankesätt till stor hjälp när det gäller just datahantering.

– Det är viktigt att man kollar igenom vad verksamheten ställer för krav. Gör en riktig konsekvensanalys och snacka igenom det hela ordentligt. Vad behöver vi ha för säkerhet? Måste man göra backup varje minut eller räcker det en gång per dygn? Ställ också frågor om hur avancerad lösning som behövs. Kontrollera även kopiorna. Inte bara för att se om de fungerar, utan också med avseende på om tekniken för att läsa innehållet stöds och finns kvar om ett antal år, tipsar Löfström avslutningsvis.

kommentar Din värsta dataförlust?

Att en hårddisk gått sönder, eller att data på ett eller annat sätt försvunnit kan hända alla. Det är först när man inser att en backup saknas som det blir jobbigt.

Vad är din värsta dataförlust? Dela gärna med dig i kommentarsfältet!
Har du en fungerande restore?
Det är inte längre tillåtet att rösta.