En övergång till ipv6 är inte riskfri, menar experterna.

Under en ceremoni i torsdags som markerade slutet på en era delades de fem sista reserverade ipv4-blocken ut till de regionala registratorerna. Experterna är eniga om att marknaden nu måste sätta fart på övergången till ipv6-protokollet för att inte tillväxten på internet ska hämmas.

Men även en övergång till ipv6 medför risker. Säkerhetsföretaget Alert Logic varnar om att de ipv6-adressmängder som delas ut till företag ofta är för stora för att effektivt kunna sökas av efter hot på det interna nätet. Det kan därför innebära krav på nya och mer omfattande metoder, men också dyrare ipv6-anpassad säkerhetshårdvara.

Just hårdvaran kan bli en dyr historia att anpassa och analysfirman Current Analysis tror att uppgraderingar börjar ske på allvar om två tre år. Avancerade industrisystem som sällan uppgraderas gör även att ipv4 väntas finnas kvar i företagsnätverken i årtionden.

Felaktigt konfigurerade system gör även att de användare som bara kör ipv6 inte kommer åt stora delar av internet. Den 8 juni utför därför ett antal stora organisationer ett globalt ipv6-test för att upptäcka sådana problem, något som experterna välkomnar.

- Jag tror att en betydande mängd användare kommer att behöva anpassa sina konfigurationer för att komma åt ipv6-aktiverade sajter, hävdar Leslie Daigle, chefstekniker på Internet Society som organiserar World ipv6-day.