ipv6 switch

Hur gör man för att byta nätverksprotokoll samtidigt som kommunikationen måste fortsätta fungera som vanligt? Det är inte så konstigt att alla har avvaktat eftersom det fortfarande finns ipv4-addresser för den som behöver, men ganska snart måste du ta tag i det här problemet.

Ungefär 3,7 miljarder ipv4-adresser finns att använda för normal kommunikation över internet. Redan första veckan på februari 2011 delades de sista lediga blocken av ipv4-adresser ut. (Läs mer här Nu är ipv4-adresserna slut) Efter detta räknar man med att de har förbrukats helt i januari 2012. Om bara något år är det alltså stopp.

Nu när adresserna är fulltecknade, försvinner den viktigaste ”råvaran” för att bygga ut internet i framtiden. Världsnätet kan inte bli större, smartare eller nyttigare än vad det är i dag, om vi inte låter fler ansluta sig. Vi måste alltså göra något åt adressproblemet.

Ipv6-special på TechWorld

Missa inte andra delen!
 
Nätgurun: ”Det kommer att bli dyrt, mycket dyrt”

Patrik Fältstrom, CiscoPatrik Fältström är rådgivande ingenjör på Cisco. Han har varit djupt involverad i internets utveckling sedan länge och ser inga rimliga lösningar för att skjuta upp tidpunkten då ipv4-addresserna tar slut.

– Nej, och sådana förslag är just att skjuta upp. För mig spelar det ingen roll om adresser tar slut 2010, 2011 eller 2015. Det går åt så pass många adresser för nya saker att återkallande inte spelar någon roll. Arbetet med att börja använda ipv6 måste ändå fortsätta med full kraft, säger Patrik Fältröm. Enligt honom är svenska företag alldeles för långsamma med konverteringen.

– Det är aningen bättre i Sverige än i många andra länder, men ännu är inte ipv6 riktigt i användning. Alltför få begär ipv6 när de köper sin internetanslutning.

Än mer uppgiven är Patrik Fältström inför situationen hos våra myndigheter, som inte heller de har kommit särskilt långt trots att de har direktiv om att anamma ipv6:

– Att offentlig sektor inte gör något är ledsamt, då de fick i uppdrag att arbeta fram en plan för ganska lång tid sedan. Nu har E-delegationen börjat följa hur användningen av ipv6 är, men det är fortfarande långt ifrån att det verkligen används, säger Patrik Fältström.

– Nu är myndigheter så sena med att börja använda ipv6 att de tvingas till extrainvesteringar för att få ipv6 i sina nät. Det betyder extra arbetstid och extra utbildning. Det kommer bli dyrt, mycket dyrt. Om de hade börjat för några år sedan hade de kunnat inkludera ipv6-funktionalitet i sin normala uppgraderingscykel. Men det är för sent nu.

Finns det inga alternativ?
Några av metoderna för att bromsa adressförbrukningen har vi använt så länge att vi knappt ens tänker på dem i dag.

Cat-kablar, nätverkDynamiska ip-adresser, dhcp, används för att återanvända adresser till tillfälligt uppkopplade internetanslutningar. Problemet med det är att allt fler alltid är uppkopplade med bredband och moderna mobiltelefoner, så där rök den lösningen.

En annan metod är adressöversättning, nat, som kan gömma ett stort antal enheter bakom ett fåtal ip-adresser, att ipv4-adresserna räcker längre. Men trots att ”alla” använder dhcp och nat i dag så är det alltså ändå bara en fråga om månader innan det tar tvärstopp.
Det låter kanske lockande att helt enkelt få internetleverantörerna att använda nat centralt? Men nat har alltid varit ett ”fulhack” som orsakar problem för servertjänster, vpn-tunnlar, ip-telefoni och peer-to-peer-trafik. Dessutom blir man ännu mer bunden till sin operatör.

Någon marknadsplats för begagnade ip-adresser finns inte i dag, och även om du skulle kunna lägga ut ett nätnummer på Blocket är det tveksam om det är lagligt. Och frågan är om vi verkligen vill börja en utveckling som gör det dyrare att koppla upp sig, kanske till och med alltför dyrt för fattiga länder.

Vi har inget val. Vi måste bita i ett surt äpple, och frågan är bara vilket av dem vi väljer.

Det mesta talar för att ipv6 är rätt väg att gå på lång sikt, då det är den enda lösningen som också ger oss kunder nya fördelar jämfört med situationen i dag.

Varför ipv6 redan nu? – 3 argument till chefen

  • Om bara ett år kan ni vara tvungna att använda ipv6. Att börja i tid minskar kostnader och risk för fel.
  • Nätoperatörernas avtal har bindningstider. Ni måste i god tid ta reda på om ni behöver byta operatör.
  • Det finns risk för dåliga inköp. Om ni inte börjar testa redan nu vet ni inte säkert om produkterna ni köper in verkligen klarar ipv6.
Sida 1 / 2

Innehållsförteckning