3 Förbered adresseringen
Om alla viktiga system verkar klara av övergången till ipv6, är det dags att börja på allvar. Först och främst – ring din internetleverantör. Du behöver begära en serie med globala ipv6-adresser, och din isp behöver routa ut dem till er. Förbered dig på att det här kan bli en segdragen kamp mot kundtjänsten och operatörens interna byråkrati. Ännu är det inte självklart att få ansluta sig via ipv6, och även om operatörens nätverk klarar det här är de administrativa rutinerna inte alltid på plats. Var inte rädd för att byta operatör om det skulle behövas!

Tanken med ipv6 är att du ska kunna få så många globala adresser att du kan använda dem även på dina interna nätverk, och slippa använda nat. Så var beredd på att fler applikationer än i dag kommer att skrivas för en situation där alla dina datorer använder globala ip-adresser utan nat.

Han migrerade mastodontnätet

Richard Svensson, ConsignRichard Svensson är konsult på Consign. Han införde häromåret ipv6 i en uppdragsgivares nätverk med flera tusen anslutna noder. I dag körs både ipv4 och ipv6 parallellt i nätverket, även via inhyrda förbindelser mot externa organisationer.

I nätverket finns många vanliga serveroperativ, som Windows 2003/2008, Solaris, Red Hat och Ubuntu. Dessutom har man en hel del utrustning från bland annat Cisco och Juniper.

Förberedelserna var rigorösa. Man började med att läsa dokumentationen till den hård- och mjukvara som redan fanns. Därefter gjorde man enkla tester i labbet. På så sätt fick man koll på vilka produkter som inte var redo, utan behövde uppgraderas för att klara av det nya protokollet.

– Uppgraderingen av operativsystem och annan mjukvara orsakade en del problem, men de problemen var inte specifikt kopplade till ipv6 utan hade dykt upp ändå, berättar Richard Svensson.

Den andra stora utmaningen var, förvånande nog tolv år efter att standarden fastslogs, att få de externa nätoperatörerna att leverera förbindelser som klarar ipv6.

– Det kunde ta väldigt lång tid att få leveransdatum bekräftade, och några gånger backade operatören ändå senare och sköt upp leveransen. Det verkar som om många är väldigt osäkra på hur de ska hantera det nya protokollet.

När det sedan var dags att konfigurera ipv6 i nätverket började Richard Svensson och hans kollegor med brandväggar och routrar för att få infrastrukturen klar. Innan de sedan gick loss på de vanliga servrarna gjordes noggrannare tester i liten skala, men när projektet väl hade kommit till det här stadiet fungerade det mesta som det skulle:

– Jag blev förvånad över hur pass smidigt det var. När ipv6-stödet väl finns där och man har fått grepp om adressformat och subnätandet, är det ingen större skillnad mot ipv4. Leverantörerna höll vad de lovade när produkterna väl hade fått support för ipv6, säger Richard Svensson.