När Techworld publicerade artikeln om extra avgifter för usb-minnen och externa hårddiskar förra veckan blev läsarreaktionen kraftig. (Så slipper ditt företag Copyswedes extra avgifter)

Efter den 1 april 2011 kommer dessa lagringsmedia att kosta extra i syfte att täcka in ersättning till upphovsmän för privatkopiering.

Ersättningen administreras av Copyswede, vars verksamhet diskuterats flitigt i förra artikelns diskussionstråd (se länk i slutet av denna artikel). Antalet inlägg överskrider 250 stycken och webbfrågan har fått över 12 000 svar, där 98 procent röstat negativt gällande avgiftsinförandet.

Då forumet samtidigt genererat ungefär lika många frågor som åsikter har Techworld här gjort en uppföljare, där Copyswede får förklara lite mer om pålagan och syftet.

Copyswede undersökning
Resultatet från förra webbfrågan. (2 procent motsvara 252 personer)


Cirka 1000 företag registrerade

I dagsläget har cirka 1000 företag registrerat sig som så kallad ”professionell användare” hos Copyswede, vilket innebär att företagen inte behöver betala pålagor vid inköp av lagringsmedia från distributörer och återförsäljare. Sedan tidigare omfattas också lagringsmedia som kassettband, cd- och dvd-skivor, mp3-spelare och dvd-spelare med inbyggd hårddisk.

Sedan pålagan utökats till från april månad även innefatta usb-minnen och externa hårddiskar, har cirka 40 företag ansökt om registrering, uppger Tanja Jalamo, jurist på Copyswede.

En av läsarfrågorna kring utökningen av privatkopieringsersättningen gäller det faktum att endast externa hårddiskar innefattas. Interna diskar är inte aktuella för någon pålaga. Förklaringen till indelningen ligger i att Copyswede baserar ersättningsnivån på information om användning.

– Vad gäller lösa hårddiskar har vi i dagsläget ingen information om hur de interna diskarna används. De undersökningar vi hittills har genomfört tillsammans med branschen redovisar endast användningen av externa hårddiskar, säger Jalamo.

Det är dock inte omöjligt att även interna hårddiskar kan komma att omfattas i framtiden, beroende på den tekniska utvecklingen för lagringsmedia rent allmänt, samt hur dessa media förhåller sig till syftet med privatkopieringsersättningen.

Molnet säkert än så länge
Laptop-användare tittar på molnBåde företag och konsumenter lagrar idag stora mängder data via webbtjänster, populärt även kallat "molnet" och molnlagring. I dessa lösningar, där tjänsteleverantörer tillhandahåller lagringsresurser, kan nära på obegränsade mängder gigabyte lagras. Dess något unika struktur, med lagring som tjänst, ligger troligen utanför den nuvarande lagstiftning som reglerar privatkopieringsersättningen. Jag kan inte utan vidare se att lagen kan användas för att inkludera molntjänster, bedömer Jalamo.

Debatt från förr
I diskussionstråden från den förra artikeln nämns också att en liknande debatt var aktuell när en motsvarande pålaga infördes för kassettband under åttiotalet. För att kringgå detta såldes banden ofta istället med inspelat material redan från fabrik. Detta i syfte att undvika den avgift, även kallad Kassettskatt, som utformats för att gälla tomma, oinspelade band. Den historien har dock annorlunda grunder och har inte någon koppling till Copyswede, som inte heller inför lagarna utan endast administrerar pålagorna.

– Det är viktigt att först och främst påpeka att det inte var "Copyswede som införde en skatt på 80-talet". Kassettskatten var en punktskatt som hanterades av staten genom Riksskatteverket. Det är också viktigt att komma ihåg att dagens privatkopieringsersättning inte heller införts av Copyswede, utan av lagstiftaren och bakomliggande EU-direktiv. Copyswedes uppdrag är att administrera systemet i Sverige, förklarar Jalamo.

När det gäller knepet med tomma band, så uppger Jalamo att detta sannolikt också reglerades av lagstiftaren i syfte att anpassa gränsdragningen mellan vad som räknas som ett oinspelat respektive inspelat band. Däremot förekommer det även idag att aktörer säljer lagringsprodukter där data redan lagrats.

– Det förekommer inom den så kallade profilbranschen. Denna försäljning tas om hand inom vår proffshantering, det vill säga deras kunder är oftast registrerade som proffs och undantas därför från ersättningsskyldigheten. Jag föreställer mig att vi kommer ha motsvarande hantering för usb-minnen och hårddiskar, säger Jalamo.

"Copyswedes uppdrag
är att administrera ett
EU-direktiv i Sverige"

På frågan om huruvida ersättningarna uppmuntrar köp av lagringsmedia från utlandet och därmed i viss mån kan skada svenska importörer, blir svaret att hänsyn tagits även i dessa bedömningar.

– Som jag tidigare har beskrivit [i förra artikeln] har vi vid fastställandet av ersättningen tillämpat en schablon som utgår ifrån lagens nedsättningsgrunder. En av dessa syftar till att motverka marknadsstörningar i form av exempelvis ökad privatimport. Som jag också nämnt tidigare sker detta normalt inom ramen för de diskussioner Copyswede brukar ha med branschen, avslutar Jalamo.

Fakta

Binär data hårddisk
Efter den 1 april blir disklagringen lite kostsammare för företag som inte registrerat sig hos Copyswede.