Mängder av kontakter

Optiskt Fiber, kontakttyper
Under de senaste 30 åren har många företag uppfunnit massvis av optiska kontaktdon med lägre dämpning och pris, eller som varit lättare att sätta ett kontaktdon på. Det har totalt funnits ett hundratal olika konstruktioner, men numera har branschen samlats kring SC- och LC-kontakterna. Till skillnad från elektriska kontaktdon finns det inga han- och honkontakter i LC- och SC-serierna. Det finns inga polariseringar eller nycklingar och det går inte att skilja på sändar- och mottagarkontakter. Ofta förekommer kontakterna därför i grupper om två, för att man ska kunna hålla ordning på detta. I annat fall får man numrera dem.

Optiskt fiber, pigtail
Manuell kontaktering, med allt vad det innebär av kapning av enskilda fibrer, centrering i kontaktdon, smältlimning, polering och tvättning, utförs sällan numera. I stället köper man färdiga pigtails, korta fibersvansar med kontaktdon på. Det är för osäkert och arbetskrävande att kontaktera ute på fältet. Nu går det på ett par minuter.

Optiskt fiberbandkabel med 24 parter
En unik fiberbandkabel med 24 parter, ungefär 5 millimeter bred. Den används inte i Europa ännu – just den här kommer från Japan.