1.
Först måste fibern eller fiberbandet knipsas av i rätt längd. Ali Mousavi-Nasab demonstrerar hur man använder den särskilda fiberavbitaren.

Skalar optisk fiber

2.
Fibern kan inte hanteras manuellt under skarvarbetet utan de båda ändarna läggs in i särskilda hållare, så kallade ”klackar”, varefter man hanterar klackarna i stället. Det finns en vänster- och en högervariant (-L och -R i bilden) som passar särskilt i skarvroboten.

Bilden under visar de vanligaste klackarna, med allt från enskilda fibrer med mantlar på 250 mikrometer, 900 mikrometer, samt band med 4, 8 och 12 parter. Längst till höger ligger ett 24-parters band, som det inte finns klackar för.

optisk fiber klackar

3.
När fibern monterats i klacken ska den skalas så man kommer ned till själva claddingen, som normalt är 125 mikrometer i diameter. Fiberns kärna är bara 9 mikrometer, så den syns knappt. Skalningen går till så att man lägger in klacken med dess kabelband i skalningsapparaten, som värms upp (den gula delen med varningstrianglar) och mjukar upp bindemedlet inuti fiberns hölje. En kniv (här uppfälld) kommer ned och tar tag och gör snitt i höljet, varefter man kan dra av höljet genom att sära apparaten i längsled. Efter skalningen är fiberändarna förorenade och måste tvättas rena försiktigt med en dammfri pappersservett doppad i propanol.

Optisk fiber - nyskalad smutsig