6.
Bandkabeln med 12 fibrer färdigskarvade. Skarvapparaten har redan räknat ut den approximativa dämpningen, som bör ligga på 0,1 decibel.

optisk fiber - före efter skarv

7.
Efter skarvningen måste fiberskarven stärkas. Det sker med en krymphylsa med smältande insida som man krymper på i en ugn, som också sitter på skarvapparaten. Hylsan innehåller ett keramiskt styrkeelement (en platt pinne) som inte bara utgör brytskydd utan också fördelar värmen under krympoperationen. Efteråt går fiberbandet inte att slita av med handkraft.

Optisk fiber, stärkning

8.
Slutligen ska kabeln kontrolleras med otdr (optical time domain reflectometer) så att alla skarvar är perfekta. Den skickar ut korta ljuspulser i fibern, mäter reflektionerna och visar alla felaktigeter på en skärm. Det går att veta på entimetern när var felet finns på en flera mil lång kabel.

Optisk fiber otdr (optical time domain reflectometer)