internet rymden
I år ska det störningstoleranta bundle-protokollet bli standard för framtida kommunikation i rymden.

Under årets Digital Broadband Migration-konferens berättade internetlegenden Vint Cerf att rymdprotokollet bundle protocol i år kommer att börja användas på allvar för kommunikation mellan rymdfarkoster.

Ett särskilt protokoll krävs eftersom det internetprotokoll vi använder på jorden inte klarar av de avstånd och förhållanden som gäller i rymden. Signalfördröjningar på flera dagar är exempelvis ingen ovanlighet.

När protokollet standardiserats är tanken att varje farkost som skickas upp i rymden ska kunna kommunicera med varandra. Förhoppningen är dessutom att farkoster som efter utfört uppdrag fortfarande är i drift kan leva vidare som nod i ett ständigt växande interplanetärt nätverk.

Bundle Bone är stamnätet som ska håller koll på vilka noder som finns. I dagsläget körs protokollet på den internationella rymdstationen ISS, hos Nasa samt i några universitetsmiljöer.