Enligt leverantören Northern kan så mycket som 40 procent av de data som lagras på företagens servrar vara information som inte är relevant för bolagets egen verksamhet. Det kan vara bilder, musik eller annan form av privat data som användarna lagrar.

Det här betyder inte bara höga kostnader för företagen, utan också sämre service. Till exempel ger större volymer längre återläsningstider av säkerhetskopior. Det får du bukt med genom att ha koll på vem som lagrar vilken data och var. Och bäst är att ha allt i ett verktyg, även om företaget har många lagringslösningar.

Northern Storage Suite 8.5
I den webbaserade rapportdelen är det lätt att få en klar bild över den aktuella situationen, och om det skulle behövas går det att borra sig ner till detaljnivå.

Det gäller att sätta gränser
Hjärtat i Northern Storage Suite 8.5 är den del där du sätter gränser. Likt Utforskaren i Windows navigerar du dig runt i en trädstruktur, men i stället för filer och kataloger ser du användare, servrar och grupper. Ett klick på en nod ger detaljinformation.
Det går att skapa regler på olika detaljnivå för hur mycket och vilken typ av data som får lagras. Gränserna kan vara mjuka och bara varna, eller helt enkelt hindra användare från att spara ner information. Du kan även skapa automatiska händelser, som exempelvis utskick, när tröskelvärden bryts.

Förutom att hantera direktansluten disk, finns också stöd för större leverantörers lösningar, som till exempel hårdvara från EMC och Netapp, eller mjukvara i stil med Microsoft Exchange.

Väldigt mycket i Northern Storage Suite görs genom olika former av mallar. Och om du inte planerar att gå utanför ramarna finns det nästan alltid en guide att klicka sig igenom. Det gör arbetet enkelt även för den ovane administratören.

Det finns också en relativt klumpig funktion för att automatisera rutinjobb. Du kan till exempel flytta undan oönskad data till en karantänzon, eller löpande skicka information ut till en extern ftp-plats. Oavsett operation går det att aktivera den på given tid, enligt ett intervall eller när något sker. Den aktiverande händelsen kan faktiskt vara något som sker på internet.

Den webbaserade rapportdelen är lättöverskådlig och har tillväxtvyer som gör det lätt att kapacitetsplanera.

Utöver vanliga rapporter går det även att få kostnader kopplade till objekt och projekt. Det gör att du kan följa upp hur mycket till exempel en avdelning kostar, något som kan komma väl till pass om man jobbar med internfakturering eller säljer kapacitet till kunder.

"Lätt att installera och jobba med."

TechWorlds slutsats
Det råder inget tvivel om att alla företag som lagrar stora mängder data behöver någon form av verktyg för att hantera dem. Northern är ännu inte lika namnkunniga som konkurrenterna inom srm (storage resource management), men de är på uppåtgående. Northern Storage Suite 8.5 är lätt att installera och jobba med, vilket inte gäller alla verktyg i den här nischen. Det här är absolut ett alternativ att överväga för dig som behöver bättre kontroll på lagringen.

Fakta

Produkt: Northern Storage Suite 8.5
Prisexempel: En server med 5 TB kostar 46 900 kronor inkl support
Serverkrav: Windows 2000 Server eller nyare
Klientkrav: Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server eller nyare, IE6 eller nyare
Databaskrav: SQL Server 2000 SP2 eller nyare, MSDE 2000 eller nyare
Exchange-stöd: Exchange 2000 eller nyare; ej kluster
Netapp-stöd: Netapp Data O. 7.0
EMC-stöd: EMC Celerra 5.6 med CEPA
Övriga stöd: Nas som följer cifs, san som är anslutna till en NSS-server

+ Enkelt att jobba med, bra rapportmöjligheter, fungerar med flera externa produkter.
- Flera gränssnitt, klumpig funktion för automatisering

LOVANDE

I våra kortare tester ger vi omdömena Lovande, Tveksam eller Dålig.