Datoranvändare

Operativssystem utgör grunden i våra datorer. De kan se ut på många sätt, med många olika varianter på gränssnitt, funktioner och egenskaper. Syftet är dock detsamma för samtliga, de finns för att förenkla hanteringen av hårdvara och applikationer utan att vara i vägen när vi arbetar. Trots detta tenderar vi att skapa starka personliga åsikter om dem. I synnerhet när de trilskas, eller när de pensioneras till förmån för nyare utgåvor. Det senare är grund för denna artikel, inspirerad av vår IDG-kollega Infoworld och tittar tillbaka på tio operativ vi en gång i tiden hade i vår vardag.

CP/M – Lade grunden för enkel programmering


CP/M
Gary Kildall på Digital Research är mannen bakom operativet Control Program for Microcomputers (CP/M), som skapades i syfte att förenkla programmering av datorer och som lade grunden för lönsam tredjepartsutveckling av programvaror. CP/M skapade ett isolerande lager mellan processorn och de applikationer som den kör. Wordstar and Dbase är exempel på två tidiga nyttoprogram som utvecklats för CP/M och som kunde köras utan modifikation på 8080-, 8088- och 8086-baserade datorer. CP/M gav oss också det välkända katalogkommandot ”dir”, samt ett filsystem som identifierar filer med åtta tecken separerade av en punkt och ytterligare tre tecken.

DOS – En klassiker i många varianter


MS-DOS
DOS, som står för Disk Operating System, utvecklades under åttiotalet i flera varianter från flera leverantörer. Mest känd är nog Microsoft DOS, eller MS-DOS som det vanligen skrivs. Operativet gick igenom flera versioner under sin livstid innan det ersattes av Windows 95 under mitten av nittotalet. Ett stort steg i utvecklingen togs 1987, när version 3.3 av MS-DOS fick stöd för mer än en partition per hårdisk och hantering av 3,5-tums disketter.

Mac OS – En användarvänlig föregångare


Mac OS
Klassiska Mac OS kördes på Motorolas processorer och blev känd för att det helt frångick tanken med kommandostyrda system. Mac OS är utvecklat från grunden för att vara helt grafiskt i syfte att förenkla tillvaron för sina användare.

AmigaOS – MångsysslarenMultitasking är inget konstigt idag, men var en stor nyhet när Commodore introducerade detta i AmigaOS. Operativsystemet såg dagens ljus redan 1985 och hade många likheter med Mac OS, även om Amiga-operativet gav möjlighet att frångå det grafiska gränssnittet via kommandoverktyget CLI (Command Line Interface). Operativet lever förvisso kvar än idag, men den senaste versionen är inte utvecklad för de Motorola-processorer som den klassiska Amiga-datorn baserades på.

GEOS – Gjorde C64:an seriösCommodore 64 är en dator som nog inte behöver någon större introduktion. Till den släppte Berkely Softworks år 1986 ett fristående operativsystem kallat Graphic Environment Operating System (GEOS), som gav datorn en grafiskt gränssnitt innehållande program för ordbehandling, desktop publishing och kalkylark. Dessa gav datorn en potentiellt plats i företagsvärlden som seriös arbetsmaskin bland konkurrerande och mer kostsamma lösningar från Mac- och pc-sidan.

IBM OS/2 – En industriell arbetshästOS/2 är ett operativsystem som föddes redan 1987 och som utvecklades fortlöpande med framgång tills dess halvbror Windows 95 dök upp på scenen 1995. Vid det laget hade IBMs operativsystem släppts i version OS/2 Warp3 och fanns utplacerad i bank-, försäkrings- och telekommunikationsverksamheter. Den även fanns bakom ytan på tusentals bankautomater världen över under nittiotalet och en bra bit in på det nya millenniet. Operativet blev dock aldrig populärt hos utvecklare inriktade på applikationer för konsumentsidan.

Nextstep – Det lättlästa systemet


Nextstep
År 1989 var Steve Jobs med vid lanseringen av Next Computer och dess operativsystem Nextstep, vars gränssnitt utmärkte sig genom att vara baserat på Display Postcript. Systemet utnyttjar det sidbeskrivande programspråket Postcript som hanterar hur text och grafik ska visas. Operativet blev emellertid inte så populärt som Jobs hade hoppats.

BeOS – Syskonet till Mac OS


BE OS
Under 1991, när Apple släppte sin Powerpc-referensplattform så att datortillverkare kunde bygga Mac-kloner, bestämde företaget Be sig för att skapa sitt eget operativsystem för Mac-plattformen. Detta genom Beos, som dock inte genererade tillräckligt intresse från investerare. Företaget Be blev så småningom förvärvat av Palm, som därefter lade ner utvecklingen.


Windows 95 – Sa adjö till 16-bitar


Windows 95
När Windows 95 lanserades gjorde Microsoft en stor sak av att man nu äntligen kunde släppa taget om MS-DOS och ta klivet över till prestandan hos 32-bitars system. Det steg som operativsystemet gav oss för övergången mellan 16- och 32-bitars processorarkitekturer var kanske inte utan friktion, men lade ändå grunden för de moderna system vi arbetar med idag.


X Window System – En tänkvärd filosofi


X Window System
X Window System är egentligen inte ett eget operativsystem. Istället är det grafisk skal som utvecklades av Bob Scheifler och Jim Gettys på MIT-universitet i USA i syfte att förenkla användningen av tidiga Unix-system. Mjukvaran får ända vara med i listan som hedersgäst eftersom den skapats ur ett tidlöst manifest, formulerat av utvecklarna med orden: ”Lägg inte till ny funktionalitet om du inte känner till någon befintlig applikation som kräver det” och ”Om du kan få 90 procent av den önskade effekten för 10 procent av arbetet, använd den enklare lösningen”.