Linuxdistributionen Fedora har planer på att byta ut filsystemet ext4 mot Oracle-utvecklade btrfs som standard, det framgår av epostväxling som sker på epostlistan Fedora development list.

Går planerna i lås innebär det att btrfs blir standard från och med höstens version av Fedora, Fedora 16.

Fördelar med btrfs är bland annat att det går att göra ögonblicksbilder av filssystemet för blixtsnabb backuptagning. Funktioner du ser i filsystem på unix som exempelvis zfs.

Btrfs innebär att skillnaderna mellan unix och Linux suddas ut ytterligare. Just området kring filsystem har ansetts som Linux akilleshäl där operativsystemet haft svårt att konkurrera. När btrfs mognat ska det innebära att filsystemet på allvar kan konkurrera med unix-alternativen som zfs.

Enda hinder är att verktyget för felkorrigering av btrfs måste färdigställas. En uppgift som är till 90 procent färdig enligt Chris Mason på Oracle. En annan funktion är startmjukvaran grub som måste få stöd för btrfs. Hinner stödet inte in i grub kan det innebära att kärnan måste lagras på ext4 men att resten av operativsystemet körs på btrfs.