Steg 2 - skicka den publika nyckeln

När du väl har certifkatet färdigt är det dags att skicka den publika nyckeln till dina kontakter. Detta för att dessa ska kunna kryptera de mejl som skickas till dig. Att delge nyckeln kan i huvudsak göras på två sätt, antingen mejlar man den till alla som behöver den genom att först exportera nyckeln via alternativet som visas ovan (skapar en fil som dina mottagare kan importera i exempelvis Kleopatra), eller så publicerar man den via en nyckelserver som alla kan komma åt.

Fördelen med att publicera nyckeln på en server, som vanligen görs genom att exportera och klistra in dess textsträng i ett webbformulär, är att det blir enkelt för vem som helst att hämta din publika nyckel. Nackdelen är att det idag inte existerar något riktigt kontrollsystem för vem som lägger upp nycklar eller för att ta bort nycklar när de väl lagts upp.

Kleopatra kan inte bara hantera nycklar utan även kryptering. Den som har fått din publika nyckel kan starta programmet och köra Sign/Encrypt files under menyalternativet File. Dialogrutan ber användaren välja vilket certifikat som ska användas för krypteringen, samt också den eller de filer som ska krypteras.

För dekryptering väljs motsvarande alternativ fast för avkodning. Återigen väljs samma certifikat för det som ska dekrypteras. I detta skede krävs också lösenordet som angavs när certifikatet skapades.

Integrationen med Windows-verktygen Utforskaren via komponenten Gpgee innebär samtidigt att man inte måste öppna Kleopatra varje gång något på hårddisken ska krypteras eller dekrypteras. Istället räcker det med att högerklicka på valfri fil eller dokument och därefter välja ”Encrypt” i pop-up menyn. Samma högerklick fungerar även för dekryptering.

En mer detaljerad manual på engelska för hur man använder Gpg4win ingår också i distributionen för den som vill fördjupa sig. Fast ett litet varningens ord är på plats. Manualen är nämligen inte så uppdaterad och och refererar bland annat till Winpt som klient för hanteringen av alla krypteringsoperationer. Winpt ingår inte längre i paketet som standard.

Guiden tar även upp GNU Privacy Assistant, som visserligen ingår, men samma funktioner som finns i den mjukvaran hittas också i Kleopatra, som dessutom kan kryptera och dekryptera utöver att enbart hantera nyckelcertifikat.

Kleopatra tillkom sannolikt som komponent efter det att manualen skrevs. Ytterligare dokumentation finns tacksamt nog att tillgå på sajten eftersom detta är ett fortlöpande och öppet projekt med flera bidragande aktörer.