Brevlåda

Forskare vid det kanadensiska universitetet Concordia University i Quebec har utvecklat en teknik som kan användas för att lista ut identiteten bakom anonyma mejl. Detta genom att analysera mejlinnehåll efter individuella mönster som är utmärkande för hur personer skriver. Till exempel granskas hur kommatecken används och huruvida meningar inleds med gemener eller versaler. Även stavfel ingår som en komponent i analysen.

Forskningsresultatet, som publicerats i vetenskapsjournalen Digital Investigation, beskriver hur detta kan användas för att bygga upp bevisunderlag i rättsprocesser och ge brottsutredare mer information än vad som är möjligt att få ut från endast ip-adresser.

För att avgöra huruvida en misstänkt person har författat ett visst mejl, identifieras först mönster som hittas i andra mejl från samma avsändare. Sedan filtreras dessa mönster bort från matchande mönster som även påträffats i mejl från andra misstänkta. De mönster som kvarstår betraktas som därefter som unikt för författaren av det mejl som först analyserades. Dessa unika mönster utgör den misstänktes ”skrivavtyck”, en distinkt identifikation som forskarna liknar vid ett fingeravtryck.

Benjamin Fung, professor i informationssystem på Concordia, har utvecklat systemet tillsammans med andra kollegor och förklarar att det även är möjligt att med stor träffsäkerhet identifiera kön, nationalitet och utbildningsnivå hos mejlförfattarna.

Tekniken har också utvärderats i ett system som testkördes mot en databas innehållande 200 000 mejl från 158 anställda på företaget Enron. Innehållet från tio mejl från tio avsändare (100 mejl totalt) analyserades i syfte att identifiera författarna. Systemet lyckades enligt forskarna att korrekt identifiera personerna i mellan 80 och 90 procent av fallen.