Emp-säkrade datorhallar ser man inte varje dag. Det är kanske meningen, för de flesta av dem är skyddsobjekt och ska inte synas. Vi har tittat in i en, där Stockholms stads it-infrastrukturbolag Stokab har en av sina sju knutpunkter för telekomtrafik.

Emp står för elektromagnetisk puls, en kortvarig och bredbandig puls som bland annat uppstår vid kärnvapenexplosioner men även förekommer naturligt. Emp kan störa eller allvarligt skada elektronik, telekomtrafik i det här fallet, men är ofarlig för levande varelser.

Stokab säljer svartfiber mellan valfria punkter i Stockholmsområdet. På vissa centralt belägna platser samlas väldigt mycket fiber och där vill Stokabs kunder placera samtrafikutrustning och utbyta trafik. Andra kunder kan behöva sprida sina förbindelser när de väl har kommit in i Stockholm, och det är just en sådan knutpunkt vi har besökt.

Det är viktigt att inse att det här rör sig om telekomutrustning och inte en co-location-hall. Det finns ett flertal skillnader. Effekttätheten är mycket lägre än den gängse, inte mer än cirka en kilowatt per rackskåp. I serverhallar brukar man räkna med 15 kilowatt eller mer. Den totala ineffekten i hallen kommer inte att bli mer än cirka 60 till 80 kilowatt, fullt tillräckligt för telekomutrustning. Av den anledningen behövs inte heller ett upphöjt datorgolv.

Tidigare har det varit gängse att mata telekomutrustning med –48 volt, men det håller på att försvinna. Stokabs hall erbjuder bara 230 volt trefas.

Snabbfakta om hallen

  • Två våningar emp-skyddad hall nedsprängd i urberget.
  • Absolut säkerhet mot emp, nemp, hpm-vapen, sprängdåd.
  • 400 kvadratmeter, varav 200 i hallen och 200 för elkraftgenerering.
  • Maximal ineffekt till hallen: 60 till 80 kilowatt.
  • Överskottsvärmen ges bort till Östra Reals gymnasium och resterande energi kyls bort i bergkyla.
  • Fjärrövervakas av bevakningsföretag.

Köp säkerhet här


Stokab säljer rackutrymme i tre klasser: helrack, halvrack och en tredjedels rackskåp. Ineffekten till dessa är fastställd till maximalt en kilowatt, respektive 500 och 300 watt. Vill någon förbruka exempelvis tre kilowatt blir det till att köpa tre helrackar.

Avsikten är att hallen ska kunna klara sig helt utan försörjning upp till tre–fyra dagar. Vill man förbruka mera effekt måste andra kraftförsörjningsalternativ till, vilket kommer att minska robustheten.

Företaget Enaco har byggt datorhallen åt Stokab och tagit in underleverantörer för uppbyggnad, bergborrning och gjutning. Det har varit rea på bergrum runt om i Stockholm de senaste åren och det aktuella rummet var tidigare avsett för brandförsvaret i ofred. Här fanns plats för åtta brandbilar och dessutom förläggning för brandmän med kök och annan bekvämlighet. Avsikten var att brandförsvaret skulle ha oskadade fordon i händelse av krig som kunde köra upp på ytan, göra sitt jobb och sedan gömma sig igen.

Något behov av detta föreligger inte längre. Det finns många liknande bergrum och – som vi ska se senare – har de fördelen att vara sammanbundna med ett relativt okänt tunnelnät.

Skalskyddet är fantastiskt mycket starkare än för en ovanjordshall. Försvar mot terrorism och ofred är kraftigt. Stötvågsskyddet består av flera skyddsrumsdörrar efter varandra som man stänger manuellt när fara föreligger. Hallen finns ett tiotal meter ned i urberget och allt kablage kommer in genom underjordstunnlar. Det finns inget i markytan, utom möjligen avgasröret från reservgeneratorn.

Hallskyddet är formulerat i en skrift från Svenska Stadsnätsföreningen kallad ”Robusta noder”, framtagen i samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS). Den innehåller rekommendationer inom området fysisk säkerhet i knutpunkter och noder.


(Klicka för större bild)

Hallen befinner sig nedsprängd under mark, absolut skyddad mot åverkan, Östermalm i Stockholm. Ingången skyddas av flera stötvågsdörrar och en emp-tätad dörr. Hall och kraftcontainer är helt radiotäta, liksom förbindelserna emellan dem. Redundant fibrer kommer upp från underjorden på två ställen och leds in i hallen genom vågfällor. I enlighet med Stockholms Stads miljöintentioner ger Stokab bort överskottsvärmen till Östra Reals skola via en värmeväxlare.
Sida 1 / 3

Innehållsförteckning