Skadar system, inte dig


Det är inte så att PTS tror att Stockholm ska utraderas av en atombomb. Vi talar inte om nemp (nuclear electromagnetic pulse), utan hpm (high power microwave), högeffektpulsad mikrovågsstrålning. Det är en typ av elektromagnetiskt vapen som är under utveckling och som kan åstadkomma skada eller förstörelse på elektroniska system utan att skada människor. Hpm anses vara ett möjligt vapen för terrorister som skulle kunna släcka all elektronik inom ett par kvarters radie med ett vapen i en attachéportföljs storlek.

Utrustningen i hallen får inte heller ta skada om någon kör fram en skåpbil full med tnt och smäller av, vilket händer nästan dagligen i mindre lyckligt lottade delar av världen.

Det är nog så att fler än Stokab borde läsa ”Robusta noder”. Då kunde vi slippa de allt vanligare driftavbrotten i stadsnät, videotjänster, communitynätverk och mobiltelefonnät.

Emp förekommer även naturligt vid soleruptioner. Solen slänger då och då ur sig ett par miljarder ton laddade partiklar som fångas in i jordens magnetfält och virvlar ned mot polerna. Virvlande, laddade partiklar betyder stora strömmar, vilka induceras i jordytan.

Vi ser det som trevligt norrsken, men de inducerade strömmarna i telelinjer och kraftledningar kan störa förbindelserna och kortsluta hela kraftverk genom att järnkärnorna i transformatorerna mättas. Det var det som hände i kraftverket i Quebec och kärnkraftverket i Salem i New Jersey 1989. Då tvingades man snabbstoppa reaktorerna. Trist.

Solen stör järnvägen


SJ har alltid problem med sina signalsystems milslånga ledningar när solaktiviteten är hög och det är inget Stokab vill vara med om. Särskilt som vi nu är på väg in i en ny period av hög solaktivitet som förväntas nå sin kulmen 2012.

Emp-strömmarna påverkar inte glasfibrerna alls, men den kopplingsutrustning som hämtar och växlar data mellan fibrerna kan brännas ut. Att hallen finns i Stockholm betyder inte att en skada här bara drabbar Stockholm, det kan lika gärna vara passerande teletrafik mellan Sundsvall och Göteborg som tystnar.

Emp-skydd innebär att man klär in hela hallen med en millimetertjock, förzinkad stålplåt som skarvas med stort överlapp och fästs med bultar var femte centimeter mot en bakomliggande läkt i plåt som i sin tur är bultad i berget. Stag och stolpar ska också kläs in. Plåtlådan ska fungera som en Faradays bur, det vill säga den måste vara helt tät för radiovågor och det får inte finnas hål som är större än en viss del av den kortaste våglängden man vill skydda sig emot. Elkraften genereras i en stor stålcontainer i ett utrymme intill och den är givetvis också försluten som en Faradys bur. Ledningarna mellan dem går i ett stålrör som svetsas 360 grader mot stålväggarna.

Friskluftsintag och ventilationshål förses med ett trådnät som bultas mot plåten 360 grader runt. Det får inte bli glipor eftersom de fungerar som slitsantenner. Just 360 graders anslutning är viktigt och gäller även för plåtrör som för in annat kablage. Röret ska anslutas 360 grader runt i båda ändar, i hallens plåt och i filterskåpet.

Klicka för större bild

Sida 2 / 3

Innehållsförteckning